EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi için okul ile endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden hareketle, okulumuz sanayi ve Üniversite işbirliği çerçevesinde, gözlem ve karar verme becerileri, problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi tatbik ederek alıştırma yapmalarını sağlayarak nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi planlamıştır. Programdan mezun olan örgencilerin kazandıkları unvan "Elektrik Teknikeri" unvanıdır.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Elektrik / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Öğr. Gör. Dr. Bülent TURAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Figen YAMIK
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Elektrik alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Harun ÖZBAY
Staj Birim Sorumlusu Hatice GÖVERCİN
Staj Birim Sorumlusu Figen YAMIK
Program Sorumlusu Figen YAMIK
Program Sorumlusu Metehan ÖNAL
İntibak Not Girişi Sorumlusu Figen YAMIK
Amaç
Endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Hedef
• Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili <br /> • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip <br /> • Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen <br /> • Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip <br /> • Elektrik devrelerinin analiz ve çözümlemelerini yapabilen <br /> • Teknik ve mesleki resim konusunda temel bilgilere sahip<br /> • Temel elektronik devre elemanları ve analizi konularında bilgi sahibi olan <br /> • Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve temel bağıntılarını bilen<br /> • Elektrikli cihazların bakım, arıza ve ölçümlerini yapabilen <br /> • Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve koruma yöntemlerini bilen<br /> • Elektrik devre tasarım yazılımlarını bilen ve bilgisayar destekli çizim yapabilen <br /> • Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapabilen<br /> • Kontrol ve kumanda sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıyan ve kullanabilen <br /> • Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını ve kontrol uygulamalarındaki yerini bilen<br /> • Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen <br /> • Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten <br /> teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.<br />