EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

<span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #333333; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Bu programdan mezun olan öğrenciler; Kamuda, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Yine özel sektör şirketlerinin teknik servis bölümleri, çeşitli fabrikalarda bakım imalat ve üretim bölümlerinde, enerji dağıtım şirketleri, enerji üretim iletim şirketleri, yenilenebilir enerji sektöründe, araştırma geliştirme şirketleri, yapılarda teknik hizmetler bölümlerinde, serbest çalışan mühendislerin yanında, sanayide, tüm bu iş kollarında değişik pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca meslekleri ile ilgili kendileri isterlerse özel işyeri açabilmektedirler.<br /> </span>