EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 İş organizasyonu yapar İş için hazırlık yapar.
2 Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir. Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Arıza tespiti yapar
3 Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir. Koruyucu/Emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar.
4 Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar. Makine, ekipman ve tesisatı kurar.
5 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.
6 Elektrik mühendisliği sanayisinde kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir
7 Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar. Planlama ve tasarım yapar. Çubuk grafikleri, kritik-yol-şebekelerini, montaj şemalarını devre ve şematik diyagramları yorumlar.
8 Keşif işlemlerini yürütür. Muayene test ve kabul işlemlerini yapar.
9 Aydınlatma ve güç sistemlerinin tesisini kurar. İletim ve dağıtım sistemlerinin tesisine nezaret eder.
10 Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın yerleştirilmesi, sınıflandırılması, ayarlanmasını yapar. Çalışma ortamına uygun kablo makine ve teçhizatın seçimi, sınıflandırılması ve ayarlanmasını yapar.
11 İş yerinde elektrik kaynakları, sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir. Standartlarda ve yönetmeliklerde detayları verilen teknikleri uygular.
12 Ekip çalışması yapar. İletişim kurar.
13 Alanı ile ilgili analizlerin yapılması ve verilerin toplanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma. Elektrik teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde İngilizce, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.