COĞRAFYA ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bölümümüz 29.05.2009 tarih ve 5662 sayılı kanun ile Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Ayrıca 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında ikinci öğretim ve lisansüstü eğitimlere de başlanmıştır. 2021 yılı itibariyle bölümümüz 2 profesör, 1 doçent, 4 doktora öğretim üyesi olmak üzere 7 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümümüzden öğrencilerin mezun olması için lisans tezi hazırlama gerekliliği bulunmaktadır.
Birim Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / Coğrafya / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurfeddin KAHRAMAN
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Serhat AY
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 31 (Sosyal ve Davranış Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Coğrafya alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
İnsan-mekan etkileşimi konusunda donanımlı, bölgesel, kırsal, kentsel bazda mekânsal analiz ve sentez yapabilen, gerekli verileri düzenleyen ve bunları görsel hale getirebilen, bilgisayar ortamında, çeşitli programları kullanarak, araştırma ve stratejik planlama konularında düşünce ve görüş geliştirebilen mezunlar yetiştirmek.
Hedef
Coğrafi düşünce sistemini benimsemiş, mesleki etik unsurlarını kavramış, doğal ve kültürel çevreyle ilgili verileri toplayabilen, işleyebilen, bu bilgilerden analiz yapıp sonuçlar çıkartabilen ve sunabilen, bilgisayar yazılım ve donanım teknolojilerini kullanabilen elemanlar yetiştirmektir.