• Anasayfa
  • COĞRAFYA

    ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )
  • EN
1. Yarıyıl
(7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
COĞ101 Coğrafyanın Temel Kavramları Zorunlu Girer 4 + 0 6,0
COĞ123 Jeomorfolojiye Giriş Zorunlu Girer 4 + 0 6,0
COĞ125 Temel Jeoloji Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
COĞ141 Beşeri Coğrafyaya Giriş Zorunlu Girer 4 + 0 6,0
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TRK101 Türk Dili I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF COĞRAFYA Akademik Türkçe I - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
2. Yarıyıl
(7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
COĞ102 Temel İstatistik Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
COĞ104 Temel Harita Bilgileri Zorunlu Girer 3 + 2 7,0
COĞ122 Klimatoloji ve Uygulamaları Zorunlu Girer 3 + 2 7,0
COĞ144 Ekonomik Coğrafyaya Giriş Zorunlu Girer 4 + 0 6,0
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TRK102 Türk Dili II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF COĞRAFYA Akademik Türkçe II - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
3. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
COĞ201 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Zorunlu Girer 2 + 2 6,0
COĞ209 Fluvyal Jeomorfoloji Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
COĞ215 Kartografik Tasarım Atölyesi Zorunlu Girer 2 + 3 7,0
COĞ245 Nüfusun Coğrafi Analizi Zorunlu Girer 3 + 1 6,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 23,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF COĞRAFYA 2013 Ortak Seçmeli I - 3,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli I - 4,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
COĞ217 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ243 Türkiye’nin Yerleşme Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ247 Kadınların Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ249 Karst Jeomorfolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ251 Sosyolojiye Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ281 Ticaret Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
COĞ283 Kültür ve Mekan Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
COĞ285 Türkiye’nin Jeopolitiği ve Jeostratejisi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
COĞ287 Küreselleşme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
4. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
COĞ204 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları Zorunlu Girer 1 + 4 7,0
COĞ222 Yapısal Jeomorfoloji Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
COĞ226 Karasal Hidrografya Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
COĞ242 Yerleşme Coğrafyası Zorunlu Girer 4 + 0 6,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 23,0
4 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF COĞRAFYA 2013 Ortak Seçmeli II - 3,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli II - 4,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
COĞ232 Küresel İklim Değişmeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ236 Mekansal İstatistik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ240 Deniz ve Kıyı Jeomorfolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ246 Buzul Jeomorfolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ282 Bilim Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
COĞ284 Fotoğraf Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
COĞ286 Kentleşme ve Çevre Sorunları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
COĞ288 Türk Dünyası Coğrafyası ve Jeopolitiği Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS119 Herkes İçin Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
5. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
COĞ303 Toprak Coğrafyası Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
COĞ307 Bölgesel Coğrafyanın İlkeleri Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
COĞ309 Türkiye Fiziki Coğrafyası Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
COĞ311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu Girer 3 + 2 7,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 22,0
5 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli III - 4,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli IV - 4,0 AKTS]
COĞ331 Suç Coğrafyası Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ333 Uzaktan Algılama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ335 Avrupa Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ337 Jeoarkeolojiye Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ345 Sanayi Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ349 Beşeri Coğrafya Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ351 Uygulamalı Jeomorfoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ353 Mesleki Yabancı Dil I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ355 Tematik Kartografya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ357 Felsefe ve Eleştirel Düşünme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
6. Yarıyıl
(3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
COĞ306 Bölgesel Dünya Coğrafyası Zorunlu Girer 4 + 0 5,0
COĞ322 Biyocoğrafya Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
COĞ342 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu Girer 4 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 15,0
6 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli V - 4,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli VII - 7,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli VI - 4,0 AKTS]
COĞ310 Kent Bilgi Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ312 CBS ve Uzaktan Algılama Arazi Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 1 + 3 7,0
COĞ318 Fiziki Coğrafyada Haritalama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ320 Jeomorfolojik Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ328 Fiziki Coğrafya Arazi Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 1 + 3 7,0
COĞ336 Beşeri Coğrafya Arazi Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 1 + 3 7,0
COĞ338 Tarım Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ340 Amerika Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ344 Tarihi Coğrafya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ346 Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ354 Volkan Jeomorfolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ356 Coğrafyada Metin Analizleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ366 Bölgesel Coğrafya Arazi Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 1 + 3 7,0
COĞ368 Kır ve Kent Sosyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
7. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
COĞ409 Bölgesel Türkiye Coğrafyasına Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
COĞ411 Çevre Sorunları Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
COĞ413 Coğrafya Semineri Zorunlu Girer 4 + 0 6,0
COĞ431 Turizm Coğrafyası Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 18,0
7 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli VIII - 4,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli X - 4,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli IX - 4,0 AKTS]
COĞ405 Mekansal Düzenlemenin Coğrafi Esasları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ407 Coğrafyada Veri Analizleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ423 Morfojenetik Bölgeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ425 Klimatolojide Veri Değerlendirme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ443 Ulaşım Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ445 Şehir Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ447 Sosyal Coğrafya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ459 Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ463 Afrika Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ465 Türkiye’nin Kıyı Bölgeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ467 Ortadoğu’nun Coğrafyası ve Jeopolitiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ469 Kafkas Ülkeleri ve Jeopolitiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ471 Bilim Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
8. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
COĞ402 Bitirme Ödevi Zorunlu Girer 0 + 3 6,0
COĞ408 Enerji ve Yeraltı Kaynakları Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
COĞ410 Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
COĞ422 Kuvaterner Coğrafyası Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 18,0
8 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli XI - 4,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli XII - 4,0 AKTS] [FEF COĞRAFYA 2013 Mesleki Seçmeli XIII - 4,0 AKTS]
COĞ404 Türkiye’de Arazi Kullanımı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ428 Oseanografya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ440 Az Gelişmişliğin Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ448 Davranış Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ450 Kentsel Mekan İncelemeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ452 Kültür Coğrafyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ460 Uzak Doğu ve Okyanusya Ülkeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ464 Türkiye’nin İç Bölgeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ466 Orta Asya’nın Coğrafyası ve Jeopolitiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ468 Balkan Ülkeleri ve Jeopolitiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ470 Doğal Afetler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
COĞ472 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0