PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Coğrafya alanında lisans düzeyde belirli bir konuda güçlü bir alt yapıya sahip olur
2 Bilgilerini gerek teorik coğrafya, gerekse coğrafyanın uygulandığı başka alanlarda kullanabilir donanımda olur
3 Coğrafya alanında veya coğrafyada kullanılan diğer alanlarda karşılaştığı problemlere çözümler üretebilir
4 Coğrafya uygulamaları için yeni teknikleri ve teknolojik araçları yetkinlikle kullanabilir
5 Disiplinler arası çalışmalar yapabilir
6 Eleştirel bakış açısına sahip olur
7 Yaşam boyu öğrenimin önemini kavramış ve kendini sürekli geliştirmeye açık olur
8 Bireysel sorumluluk alabilir
9 Zamanını iyi kullanmayı bilir
10 Etik değerlere bağlıdır
11 Sosyal ve kültürel farklılıklara saygılı, ayırımcılığın her türlüsüne karşıdır
12 Coğrafya ile ilgili farklı alanlardaki uzmanlarla işbirliği kurabilme becerisi kazanır
13 Karşıt görüşleri değerlendirebilme, standartlarla test edebilme becerisi kazanır
14 İlkeli olmayı öğrenir