İŞLETME - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Rıdvan KOCAMAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Lisansüstü düzeyde sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, araştırmacı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyen, disiplinlerarası çalışmaya değer veren, girişimci, bilimsel düşünme yetisi kazanmış, bilimsel çalışmalarıyla eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan üstün nitelikli sosyal bilimciler yetiştirmektir.
Hedef
İşletme Anabilim Dalı Hedefleri: 1- İşletmecilik bilgisine kuramsal ve olgusal sahip olmak 2- İşletme konusunda bilişsel ve uygulamalı olarak beceriler edinmek, 3- İşletme konularında bağımsız çalışma ve bilgilere ulaşabilme yetkinliğine ulaşmak, 4- İletişim becerileri yetkinliğine ulaşmak, 5- Alana özgü konularda meslek etiği dahilinde çalışmalar yapabilmektir.