• Anasayfa
  • İŞLETME - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İŞL5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - -
İŞL7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
İŞL5001 Çok Kriterli Karar Verme - - - - - - - - - - - -
İŞL5002 Dijital Pazarlama - - - - - - - - - - - -
İŞL5003 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme - - - - - - - - - - - -
İŞL5004 E-Ticaret - - - - - - - - - - - -
İŞL5005 Finansal Muhasebe ve Mali Analiz - - - - - - - - - - - -
İŞL5006 Finansal Yönetim - - - - - - - - - - - -
İŞL5007 Girişimcilik ve Kurumsal Yönetim - - - - - - - - - - - -
İŞL5008 Güncel Finansal Konular - - - - - - - - - - - -
İŞL5009 Güncel Pazarlama Konuları - - - - - - - - - - - -
İŞL5010 Güncel Yönetim Konuları - - - - - - - - - - - -
İŞL5011 Hizmet Pazarlaması - - - - - - - - - - - -
İŞL5012 İlişkisel Pazarlama - - - - - - - - - - - -
İŞL5013 İşletmecilik ve Etik - - - - - - - - - - - -
İŞL5014 İşletmeler İçin Çevre Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5015 İşletmeler İçin Çevre Yönetimi ve Muhasebe İşlemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5016 İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5017 Kurumsal İtibar ve Yönetim - - - - - - - - - - - -
İŞL5018 Kurumsal Mali Yönetim ve Denetim - - - - - - - - - - - -
İŞL5019 Marka Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5020 Muhasebe Mesleğinde Etik - - - - - - - - - - - -
İŞL5021 Muhasebe Standartları - - - - - - - - - - - -
İŞL5023 Muhasebede Güncel Konular - - - - - - - - - - - -
İŞL5024 Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - - -
İŞL5025 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5026 Performans Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5027 Portföy Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5028 Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler - - - - - - - - - - - -
İŞL5029 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Veri Analiz Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5030 Sosyal Bilimlerde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5031 Sosyal Muhasebe Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
İŞL5032 Stratejik Maliyet Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5033 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası - - - - - - - - - - - -
İŞL5034 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5035 Uluslararası Pazarlama - - - - - - - - - - - -
İŞL5036 Üretim Planlaması ve Kontrol - - - - - - - - - - - -
İŞL5037 Üretim Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL5038 Veri Madenciliği ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
İŞL5039 Yönetim Bilgi Sistemi - - - - - - - - - - - -
İŞL5040 Yönetim Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5041 Yönetim-Organizasyon - - - - - - - - - - - -
İŞL5042 Yönetsel Karar Verme - - - - - - - - - - - -
İŞL5046 Nitel Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5047 Nicel Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL5900 Seminer - - - - - - - - - - - -
İŞL5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
1. İşletmenin ilişkili olduğu fonksiyonlarını açıklayabilme ve çalışacakları alanda uygulayabilme becerisine sahip olma. 0
2. Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahip olma. 0
3. İşletmecilik alanı ile ilgili fikir ve önerilerini bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 0
4. Alanın gerektirdiği araştırmaları yaparken hangi yöntemlerin izleneceği bilgisine sahip olma. 0
5. İşletme alanıyla ilgili kuramsal bilgileri analiz edip, uygulamalardan elde ettiği sonuçları yorumlayabilme. 0
6. İşletme yönetimi alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme. 0
7. Gelişim ve değişim sürecine açık olma. 0
8. Çalışılan veya çalışılacak örgütün/kurumun çeşitli iç ve dış çevre unsurlarıyla olan ilişkilerini analiz edebilme. 0
9. Alanla ilgili konularda bireysel veya grup halinde özgün çalışmalar ortaya koyabilme. 0
10. Alanda edinilen uzmanlık düzeyindeki bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama. 0
11. Dil becerilerine sahip olmak 0
12. Liderlik becerilerine sahip olmak 0