• Anasayfa
  • İŞLETME - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
İŞL5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
İŞL7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
İŞL5001 Çok Kriterli Karar Verme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5002 Dijital Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5003 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5004 E-Ticaret Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5005 Finansal Muhasebe ve Mali Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5006 Finansal Yönetim Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5007 Girişimcilik ve Kurumsal Yönetim Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5008 Güncel Finansal Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5009 Güncel Pazarlama Konuları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5010 Güncel Yönetim Konuları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5011 Hizmet Pazarlaması Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5012 İlişkisel Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5013 İşletmecilik ve Etik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5014 İşletmeler İçin Çevre Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5015 İşletmeler İçin Çevre Yönetimi ve Muhasebe İşlemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5016 İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5017 Kurumsal İtibar ve Yönetim Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5018 Kurumsal Mali Yönetim ve Denetim Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5019 Marka Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5020 Muhasebe Mesleğinde Etik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5021 Muhasebe Standartları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5023 Muhasebede Güncel Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5024 Örgütsel Davranış Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5025 Pazarlama Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5026 Performans Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5027 Portföy Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5028 Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5029 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Veri Analiz Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5030 Sosyal Bilimlerde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5031 Sosyal Muhasebe Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5032 Stratejik Maliyet Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5033 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5034 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5035 Uluslararası Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5036 Üretim Planlaması ve Kontrol Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5037 Üretim Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5038 Veri Madenciliği ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5039 Yönetim Bilgi Sistemi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5040 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5041 Yönetim-Organizasyon Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5042 Yönetsel Karar Verme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5046 Nitel Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5047 Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
İŞL5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0