İKTİSAT - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Hüseyin Safa ÜNAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 31 (Sosyal ve Davranış Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İktisat - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bölümün amacı, iktisat alanında, önyargılardan uzak, bilimsel eğitimi temel alan teorik ve uygulamalı derslerle öğrencilerimize, değişen ve gelişen dünyada günlük hayatta yaşanan bütün iktisadi olguları kavramak ve bu olguları analiz edebilmek için yeterli bilgi ve beceriyi aktarmaktır.
Hedef
Programın hedefi, lisans sonrası öğrencilerin eğilimlerine göre, onları kamu alanında veya özel sektörlerde iş yaşamına hazırlamak ve öğrencilere yüksek lisans sonrasında ilgi alanları doğrultusunda akademik çalışmalar yapmaya yönelik alt yapı kurmaktır.