• Anasayfa
  • İKTİSAT - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
İKT5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - -
İKT7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
İKT5001 Avrupa Birliği Dersleri - - - - - - - - - - - - - -
İKT5002 Bölgesel Kalkınma Politikaları - - - - - - - - - - - - - -
İKT5003 Döviz Piyasası Analizi - - - - - - - - - - - - - -
İKT5004 Dünya Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - -
İKT5005 Dünya İktisat Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
İKT5006 Ekonometri - - - - - - - - - - - - - -
İKT5007 Ekonometri I - - - - - - - - - - - - - -
İKT5008 Ekonometri II - - - - - - - - - - - - - -
İKT5009 Ekonomik Entegrasyon Teorileri - - - - - - - - - - - - - -
İKT5010 Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması - - - - - - - - - - - - - -
İKT5011 Endüstriyel İktisat ve Oyun Teorisi - - - - - - - - - - - - - -
İKT5012 Güncel Ekonomik Sorunlar - - - - - - - - - - - - - -
İKT5013 İktisadi Düşünceler Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
İKT5014 İktisadi Sistemler - - - - - - - - - - - - - -
İKT5015 İktisadi Zaman Serileri Analizi - - - - - - - - - - - - - -
İKT5016 Kriz Teorileri ve Finansal Krizler - - - - - - - - - - - - - -
İKT5017 Küresel Politik İktisat - - - - - - - - - - - - - -
İKT5018 Küreselleşme - - - - - - - - - - - - - -
İKT5019 Makro İktisadi Analiz - - - - - - - - - - - - - -
İKT5020 Makro İktisat I - - - - - - - - - - - - - -
İKT5021 Makro İktisat II - - - - - - - - - - - - - -
İKT5022 Mikro İktisadi Analiz - - - - - - - - - - - - - -
İKT5023 Mikro İktisat I - - - - - - - - - - - - - -
İKT5024 Mikro İktisat II - - - - - - - - - - - - - -
İKT5025 Modern Büyüme Teorileri - - - - - - - - - - - - - -
İKT5026 Sanayi Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - -
İKT5027 Sermaye Piyasaları Banka ve Finansal Kurumlar - - - - - - - - - - - - - -
İKT5028 Türkiye İktisat Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
İKT5029 Türkiyenin Politik İktisadı - - - - - - - - - - - - - -
İKT5030 Uluslararası Gelişme Politikaları - - - - - - - - - - - - - -
İKT5031 Uluslararası Enerji Ekonomisi ve Politikaları - - - - - - - - - - - - - -
İKT5032 Uluslararası İktisadi Analiz - - - - - - - - - - - - - -
İKT5033 Uluslararası İktisat - - - - - - - - - - - - - -
İKT5034 Uluslararası Rekabet Gücü, Teori ve Politikası - - - - - - - - - - - - - -
İKT5035 Uluslararası Ticaret ve Finansman - - - - - - - - - - - - - -
İKT5036 Uygulamalı Ekonometri - - - - - - - - - - - - - -
İKT5037 Uygulamalı İstatistik - - - - - - - - - - - - - -
İKT5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - -
İKT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanıyla ilgili edindiği teorik bilgileri nitel ve nicel yöntem ve araçları kullanarak uygulamaya dönüştürme becerisini kazanmak. 0
Uygulama çalışmalarından elde edilen analiz sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilmek. 0
Alanı ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurarak analiz yapma ve uygulama safhalarında bilgilerini disiplinler arası değerlendirebilme yetisini edinmek. 0
Alanıyla ilgili konularda bağımsız çalışabilme ve ekip çalışmalarının getireceği sorumluluklara da açık olmak. 0
Uygulama çalışmalarından elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde rapor halinde yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisini edinmek. 0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olmak. 0
Alanıyla ilgili politika ve çözüm önerilerini bilimsel veri ve yöntemlerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak sunabilmek. 0
Alanla ilgili çalışmalarda bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket etme hassasiyetini kazanmak. 0
Öğrenim deneyimlerini yansıtabilme ve bununla ilgili dönütlere uyum sağlayabilme becerisini edinmek. 0
Yaşadığı ülkenin sosyal ve iktisadi sorunlarını analiz edebilecek, çözüm ve politikalar üretebilecek düzeyde toplumu ve ilgili kurumları tanımak. 0
Çalıştığı kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek, uygun stratejileri ortaya koyabilecek bilimsel donanımı edinmek. 0
Çalıştığı kurumun ilgili sektör içerisinde rekabet avantajı elde etmesi adına risk yönetimi ve finansal tahmin yapabilme becerisini kazanmak. 0
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek. 0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0