• Anasayfa
  • İKTİSAT - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
İKT5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
İKT7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
İKT5001 Avrupa Birliği Dersleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5002 Bölgesel Kalkınma Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5003 Döviz Piyasası Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5004 Dünya Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5005 Dünya İktisat Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5006 Ekonometri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5007 Ekonometri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5008 Ekonometri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5009 Ekonomik Entegrasyon Teorileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5010 Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5011 Endüstriyel İktisat ve Oyun Teorisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5012 Güncel Ekonomik Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5013 İktisadi Düşünceler Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5014 İktisadi Sistemler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5015 İktisadi Zaman Serileri Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5016 Kriz Teorileri ve Finansal Krizler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5017 Küresel Politik İktisat Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5018 Küreselleşme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5019 Makro İktisadi Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5020 Makro İktisat I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5021 Makro İktisat II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5022 Mikro İktisadi Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5023 Mikro İktisat I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5024 Mikro İktisat II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5025 Modern Büyüme Teorileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5026 Sanayi Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5027 Sermaye Piyasaları Banka ve Finansal Kurumlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5028 Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5029 Türkiyenin Politik İktisadı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5030 Uluslararası Gelişme Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5031 Uluslararası Enerji Ekonomisi ve Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5032 Uluslararası İktisadi Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5033 Uluslararası İktisat Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5034 Uluslararası Rekabet Gücü, Teori ve Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5035 Uluslararası Ticaret ve Finansman Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5036 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5037 Uygulamalı İstatistik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İKT5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
İKT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0