EN
  • Anasayfa
  • KAMU YÖNETİMİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Yüksek lisans düzeyinde Kamu Yönetimi programı, öğrencilerine politika, yönetim bilimleri, yerel yönetimler, kamu hukuku ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğilim verip araştırma yapmayı öğreterek, çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımızın devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, iç ve dış politika alanlarında görev alabilecek uzmanlığa sahip hale getirilmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda bürokrasinin çeşitli kademelerinde kamu yöneticisi ve uzman olarak görev yapabilecek uzmanlık eğitimi alan mezunlarımız, bunun yanında edindikleri yönetsel becerilerle, özel sektör kuruluşlarının yönetim kadroları için de aranan kişiler olacaklardır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Yönetimi - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sanem BERKÜN
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Bestami EKEN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kamu Yönetimi - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Sanem BERKÜN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Çağdaş ZARPLI
Bologna Sorumlusu Görkem ALTINÖRS
İntibak Not Girişi Sorumlusu Bestami EKEN
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Hakan OLGUN
Ders Program Girişi Görkem ALTINÖRS
Amaç
Hedef