KAMU YÖNETİMİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Yüksek lisans düzeyinde Kamu Yönetimi programı, öğrencilerine politika, yönetim bilimleri, yerel yönetimler, kamu hukuku ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğilim verip araştırma yapmayı öğreterek, çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımızın devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, iç ve dış politika alanlarında görev alabilecek uzmanlığa sahip hale getirilmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda bürokrasinin çeşitli kademelerinde kamu yöneticisi ve uzman olarak görev yapabilecek uzmanlık eğitimi alan mezunlarımız, bunun yanında edindikleri yönetsel becerilerle, özel sektör kuruluşlarının yönetim kadroları için de aranan kişiler olacaklardır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Yönetimi - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan OLGUN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kamu Yönetimi - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Siyaset Bilimi, Hukuk Bilimleri, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve çevre Sorunları konularında ön yargılardan uzak, yetkin, analiz ve yorum yapabilen ve sorunlara çözüm önerisi getirebilen bireyler yetiştirmek. Açık görüşlü ve iletişim yönü güçlü, konulara farklı açılardan bakabilen, etik değer ve ilkelere saygı duyan bireyler yetiştirmek.
Hedef
Lisans sonrası öğrencilerin eğilimlerine göre bilimsel ve çok yönlü düşünmesini sağlamak onları kamu alanında veya özel sektörlerde iş yaşamına hazırlamak, sivil toplum kuruluşlarında yönetici kadrolarında bulunmasını ve öğrencilere yüksek lisans sonrasında ilgi alanları doğrultusunda akademik çalışmalar yapmaya yönelik alt yapı kurmak.