• Anasayfa
  • KAMU YÖNETİMİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
KMY5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
KMY7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
KMY5001 Epistemoloji ve Sosyal Bilimler - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5002 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5003 Kimlik İnşası ve Kimlik Politikaları - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5004 Küreselleşme ve Ulus Devlet - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5005 Metropolitan Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5006 Milliyetçilik Teorileri - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5007 Modern Türkiye'de Siyasal İdelojiler - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5008 Modernleşme Kuramları ve Türk Modernleşmesi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5009 Ortadoğu'da Kimlik ve Çatışma - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5010 Ortadoğuda Siyasi Gelişmeler - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5011 Politik Ekoloji - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5012 Siyaset Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5013 Sosyal Politika ve Çalışma Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5014 Türk Devlet Geleneği - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5015 Türk Dış Politikası - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5016 Türk İdare Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5017 Türk Siyasal Hayatının Gelişimi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5018 Türk Siyasi Fikirler Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5019 Türk Teknoloji Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5020 Türkiyede Anayasal Gelişmeler - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5021 Türkiyenin Avrupa Birliğine Entegrasyon Süreci - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5022 Yönetişim ve E-Devlet - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5023 Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5024 Uluslararası Politik Ekonomi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5025 Çağdaş Kent Sosyolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5026 Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Kamu yönetimi alanında temel kavramsal bilgilere, teori ve uygulama ilişkisini kavrayacak yeterliliğe sahiptir. 0
Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşime hakimdir. 0
Kamu yönetimi alanında neden - sonuç ilişkisine dair temel bilgilere sahiptir. 0
Alanının gerektirdiği araştırmaları yaparken hangi yöntemlerin izleneceği bilgisine sahip ve bu yöntemleri uygulayarak kamu yönetimi alanının gerektirdiği ileri düzey verileri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir. 0
Kamu yönetimi alanıyla ilgili kuramsal bilgileri analiz edip, uygulamalardan elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yeteneğine sahiptir. 0
Uygulamalardan elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde rapor haline getirerek aktarabilme becerilerine sahiptir. 0
Kamu yönetimi alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme becerilerine sahiptir. 0
Kamu yönetimi alanıyla ilgili sorunsalları tespit ederek alanına uygun yöntemler kullanarak çözüm yollara üretebilme becerilerine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili konularda bireysel veya grup halinde özgün çalışmalar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili çalışmalarda ortaya çıkan problemlerin çözüm aşamasında hem bireysel hem de grup içerisinde üzerine düşen sorumluluğu alabilme ve liderlik yapabilme özelliğine sahiptir. 0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder ve alanında özümsediği kuramsal ve uygulama bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası çalışmalarda kullanabilir. 0
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle destekleyerek yetkin olanlarla paylaşabilme yeteneğine sahiptir. 0
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 0