• Anasayfa
  • KAMU YÖNETİMİ - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
KMY5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
KMY7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
KMY5001 Epistemoloji ve Sosyal Bilimler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5002 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5003 Kimlik İnşası ve Kimlik Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5004 Küreselleşme ve Ulus Devlet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5005 Metropolitan Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5006 Milliyetçilik Teorileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5007 Modern Türkiye'de Siyasal İdelojiler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5008 Modernleşme Kuramları ve Türk Modernleşmesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5009 Ortadoğu'da Kimlik ve Çatışma Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5010 Ortadoğuda Siyasi Gelişmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5011 Politik Ekoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5012 Siyaset Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5013 Sosyal Politika ve Çalışma Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5014 Türk Devlet Geleneği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5015 Türk Dış Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5016 Türk İdare Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5017 Türk Siyasal Hayatının Gelişimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5018 Türk Siyasi Fikirler Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5019 Türk Teknoloji Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5020 Türkiyede Anayasal Gelişmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5021 Türkiyenin Avrupa Birliğine Entegrasyon Süreci Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5022 Yönetişim ve E-Devlet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5023 Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5024 Uluslararası Politik Ekonomi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5025 Çağdaş Kent Sosyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5026 Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KMY5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
KMY5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0