TARİH - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Tarih Anabilim Dalı, yüksek lisans programına 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle başlamıştır. Program dahilinde ders veren 2 Profesör Doktor, 4 Doçent Doktor, 8 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarih - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Ali OKUMUŞ , Arş. Gör. Galip VAROĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 22 (Beşeri Bilimler )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tarih - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Tarih Anabilim Dalında akademik çalışmalar yapabilecek yeterliliğe sahip alanında uzman kişiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Hedef
Öğrencilerin bilimsel gelişmelere açık, özgür düşünebilme yeteneğine sahip, beşeri bilimlerin sağlayacağı imkanları kullanabilen, tarihi olayları analiz edebilen kişiler olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yetiştirilecek tarihçi adaylarının alanlarındaki bilimsel gelişmeleri takip edip öğrenen ve bunları araştırmalarında uygulayıp çevrelerine ve meslektaşlarına aktarabilen, özgün araştırmalar yapmalarını sağlayacak donanıma sahip kişiler olmaları hedeflenmektedir.