• Anasayfa
  • TARİH - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
TAR5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
TAR7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
TAR5001 Anadolu Mezopotamya İlişkileri (M.Ö. II. Binyıl) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5002 Bilim ve Teknoloji Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5003 Dinler Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5004 Erken Ortaçağ Orta Asya Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5005 Eski Anadolu Kültür Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5006 Eskiçağ Uygarlıkları Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5007 Eskiçağ Uygarlıkları Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5008 Geç Antikçağ Ön Asya Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5009 İktisadi Düşünce Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5010 İktisadi Düşünce Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5011 Milli Mücadele Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5012 Milli Mücadele Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5013 Ortaçağ Ticaret Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5014 Osmanlı Diplomasi Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5015 Osmanlı Diplomatiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5016 Osmanlı İdaresinde Balkanlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5017 Osmanlı İktisat Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5018 Osmanlı Paleografyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5019 Osmanlı Saray Teşkilatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5020 Osmanlı Tarih Yazıcılığı I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5021 Osmanlı Tarih Yazıcılığı II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5022 Osmanlı Tarihinin Kaynakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5023 Osmanlı Tarihinin Kaynakları II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5024 Osmanlı Tasavvuf Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5025 Osmanlı Yenileşmesi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5026 Osmanlı Yenileşmesi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5027 Soğuk Savaş Dönemi Türk Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5028 Sömürgecilik Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5029 Sömürgecilik Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5030 Şehir ve Medeniyet Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5031 Şehir ve Medeniyet Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5032 Tarih Metodolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5033 Türk Dış Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5034 Türk Siyasi Tarihi (1945-2000) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5035 Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5036 Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Kültürel Gelişmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5037 Vakıf Medeniyeti ve Müesseseleri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5038 Vakıf Medeniyeti ve Müesseseleri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5039 XI-XV. Yüzyıllarda İslam Dünyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5040 Yakınçağ Türk İdare Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5041 Yakınçağ Türk İdare Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5042 Yakınçağ'da Türkistan Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5043 Yeniçağ Avrupa Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5044 Yeniçağda Osmanlı Denizcilik Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5045 Yeniçağ'da Türkistan Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TAR5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
TAR5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0