• Anasayfa
  • TARİH - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TAR5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - -
TAR7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
TAR5001 Anadolu Mezopotamya İlişkileri (M.Ö. II. Binyıl) - - - - - - - - - - - - - -
TAR5002 Bilim ve Teknoloji Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5003 Dinler Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5004 Erken Ortaçağ Orta Asya Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5005 Eski Anadolu Kültür Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5006 Eskiçağ Uygarlıkları Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5007 Eskiçağ Uygarlıkları Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5008 Geç Antikçağ Ön Asya Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5009 İktisadi Düşünce Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5010 İktisadi Düşünce Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5011 Milli Mücadele Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5012 Milli Mücadele Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5013 Ortaçağ Ticaret Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5014 Osmanlı Diplomasi Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5015 Osmanlı Diplomatiği - - - - - - - - - - - - - -
TAR5016 Osmanlı İdaresinde Balkanlar - - - - - - - - - - - - - -
TAR5017 Osmanlı İktisat Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5018 Osmanlı Paleografyası - - - - - - - - - - - - - -
TAR5019 Osmanlı Saray Teşkilatı - - - - - - - - - - - - - -
TAR5020 Osmanlı Tarih Yazıcılığı I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5021 Osmanlı Tarih Yazıcılığı II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5022 Osmanlı Tarihinin Kaynakları - - - - - - - - - - - - - -
TAR5023 Osmanlı Tarihinin Kaynakları II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5024 Osmanlı Tasavvuf Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5025 Osmanlı Yenileşmesi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5026 Osmanlı Yenileşmesi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5027 Soğuk Savaş Dönemi Türk Politikası - - - - - - - - - - - - - -
TAR5028 Sömürgecilik Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5029 Sömürgecilik Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5030 Şehir ve Medeniyet Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5031 Şehir ve Medeniyet Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5032 Tarih Metodolojisi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5033 Türk Dış Politikası - - - - - - - - - - - - - -
TAR5034 Türk Siyasi Tarihi (1945-2000) - - - - - - - - - - - - - -
TAR5035 Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5036 Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Kültürel Gelişmeler - - - - - - - - - - - - - -
TAR5037 Vakıf Medeniyeti ve Müesseseleri I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5038 Vakıf Medeniyeti ve Müesseseleri II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5039 XI-XV. Yüzyıllarda İslam Dünyası - - - - - - - - - - - - - -
TAR5040 Yakınçağ Türk İdare Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR5041 Yakınçağ Türk İdare Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR5042 Yakınçağ'da Türkistan - - - - - - - - - - - - - -
TAR5043 Yeniçağ Avrupa Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5044 Yeniçağda Osmanlı Denizcilik Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR5045 Yeniçağ'da Türkistan - - - - - - - - - - - - - -
TAR5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - -
TAR5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Lisansüstü eğitim sırasında öğrenci, tarihin yalnızca olayların ne zaman ve nasıl olduğunu inceleyen bir bilim dalı olmadığını, olaylar arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkiler sonucu ortaya çıkan olguların tahlilini hedeflediğini öğrenmiştir. Bu sayede olayları değerlendirirken çeşitli tahlil ve tespitler yaparak, tarihi hadiselere daha derinlemesine vakıf olunabileceğini bilir. 0
Sosyal bilimlerin sağladığı modern araştırma yöntemlerini uygulayarak çeşitli alanlarda özgün araştırmalar yapabilir. Bu araştırmalarında ana kaynaklara ulaşıp, bunların sağladığı bilgileri değerlendirebilir. 0
Alanıyla ilgili yapılmış herhangi bir araştırmanın özgün ve bilimsel yeterlilikte bir çalışma olup olmadığı tayin edebilir. 0
Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 0
Sosyal bilimlerin sağladığı metodolojik ve kuramsal imkanları kullanarak tetkik, tahlil ve teşhis yapabilme yeteneğine sahiptir. 0
Sahasıyla ilgi çalışmaları yetkin bir şekilde ve insiyatif kullanarak yapabilir. 0
Araştırmaları esnasında karşılaşabileceği engelleri nasıl aşacağını bilir ve çözümleri uygular. 0
Çalışmaları sırasında bilimsel ahlaki değerleri bir an olsun unutmadan, bunlara sadık kalır. 0
Tarihçinin sürekli çalışması ve sahasıyla ilgili yayınları takip etmesi gerektiğini bilir. Bunları takip ederken, yeni gelişmelerden ve varılan bilimsel sonuçlardan haberdar olur. 0
Çalışmalarının sonuçlarının sadece meslektaşlarına değil, çeşitli toplumsal kesimlere de ulaşmasını sağlar. 0
Ülkenin kültürel, medeni ve milli varlığının gelişmesi için bu sonuçları azami ölçüde kullanır. 0
Bir sosyal bilimci olduğunun farkında olarak toplumla bağlarını hem mesleki, hem de insani anlamda güçlü tutar. 0
Kaynak dillerini bilir. Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir. 0
Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir. 0