EN
  • Anasayfa
  • MALİYE ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Üniversitemizin Maliye Bölümü kamu maliyesi, hukuk ve ekonomi ağırlıklı eğitim veren bir programıdır. Bunun yanında özel ve kamu sektöründe istihdam edilmek üzere piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilen mezunlar yetiştirmektedir.
Birim Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Arş. Gör. Esra CENGİZ TIRPAN
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
Bölüm EBS Koordinatörü Doç. Dr. Onur POLAT
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 31 (Sosyal ve Davranış Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Maliye alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Şebnem EKERYILMAZ
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Çağdaş ZARPLI
Bölüm Başkan Yardımcısı Yasin ACAR
Bölüm Başkan Yardımcısı Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Kayıt Görevlisi Şebnem EKERYILMAZ
Bologna Sorumlusu Gözde EŞ POLAT
Bologna Sorumlusu Eda ÜNALAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gözde EŞ POLAT
İntibak Not Girişi Sorumlusu Yasin ACAR
İntibak Not Girişi Sorumlusu Şebnem EKERYILMAZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Tolga TORUN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Eda ÜNALAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Duygu KARAOĞLAN
Ders Program Girişi Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Ders Program Girişi Eda ÜNALAN
Ders Program Girişi Esra CENGİZ TIRPAN
Ders Program Girişi Duygu KARAOĞLAN
Ders Program Girişi Gözde EŞ POLAT
Ders Program Girişi Onur POLAT
Amaç
Maliye bilimi ile ilgili kavramsal çerçeveyi özümsemiş, mali, hukuki ve iktisadi sorunları doğru olarak betimleyip kavramsallaştırabilen, bunlar üzerinde doğru analizler yapabilen, bilimsel bilgiyi maliye alanına uygulayabilen, global ve sorgulayıcı bakış açısını paylaşan, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş mezunlar vermektir.
Hedef
Mevzuata hakim, günceli takip eden ve değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, içinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek, mali, sosyal ve ekonomik konularda bilgi ve beceri kazanmış, mesleki sınavlar için temel bilgileri edinmiş, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları değerlendirebilecek gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.