MALİYE ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Üniversitemizin Maliye Bölümü kamu maliyesi, hukuk ve ekonomi ağırlıklı eğitim veren bir programıdır. Bunun yanında özel ve kamu sektöründe istihdam edilmek üzere piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilen mezunlar yetiştirmektedir.
Birim Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Onur POLAT
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 31 (Sosyal ve Davranış Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Maliye alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Maliye bilimi ile ilgili kavramsal çerçeveyi özümsemiş, mali, hukuki ve iktisadi sorunları doğru olarak betimleyip kavramsallaştırabilen, bunlar üzerinde doğru analizler yapabilen, bilimsel bilgiyi maliye alanına uygulayabilen, global ve sorgulayıcı bakış açısını paylaşan, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş mezunlar vermektir.
Hedef
Mevzuata hakim, günceli takip eden ve değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, içinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek, mali, sosyal ve ekonomik konularda bilgi ve beceri kazanmış, mesleki sınavlar için temel bilgileri edinmiş, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları değerlendirebilecek gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.