EN
  • Anasayfa
  • MALİYE ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
IKT101 Mikro İktisada Giriş - - - - - - - - - - - - - -
İBF101 Genel Matematik - - - - - - - - - - - - - -
İBF103 Hukukun Temel Kavramları - - - - - - - - - - - - - -
İSL101 İşletmeye Giriş - - - - - - - - - - - - - -
İSL103 Genel Muhasebe - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
IKT102 Makro İktisada Giriş - - - - - - - - - - - - - -
İSL102 Envanter Bilanço - - - - - - - - - - - - - -
İSL211 İstatistik - - - - - - - - - - - - - -
MLİ102 Maliye Teorisi - - - - - - - - - - - - - -
SBK201 Anayasa Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - -
İSL104 Borçlar Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MLİ201 Kamu Gelirleri Analizi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ203 Vergi Hukuku 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MLİ205 Maliye Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MLİ251 AB Maliyesi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ253 Türkiye'nin Mali Yapısı - - - - - - - - - - - - - -
MLİ255 Mali Matematik - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - -
İSL205 Ticaret Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MLİ202 Mahalli İdareler Maliyesi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ204 Devlet Borçları - - - 4 5 - - - - - - - - -
MLİ206 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MLİ252 Parafiskal Yükümlülükler - - - - - - - - - - - - - -
MLİ254 Türkiye'nin Borç Yapısı ve Analizi - - - 4 5 - - - - - - - - -
MLİ256 Sosyal Bilimlere Giriş - - - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MLİ301 Kamu Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ303 Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MLİ305 Kamu Bütçesi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ307 Vergi Teorisi ve Politikası 3,3 4,3 4,3 4,3 3,3 4,3 3,3 4 4,3 3,7 4,3 4 4 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ENG301 İngilizce III - - - - - - - - - - - - - -
IKT371 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar - - - - - - - - - - - - - -
IKT372 Türkiye Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - -
IKT373 Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
İBF372 Kariyer Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - -
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - -
İŞL371 İletişim Becerileri - - - - - - - - - - - - - -
İŞL374 Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme 4,5 4,6 4,4 4,6 4,4 4,7 4,5 4,7 4,4 4,6 4,2 4,7 4,6 4,6
MLİ353 Hazine İşlemleri - - - - - - - - - - - - - -
MLİ355 Mikro Ekonomi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ357 Finansal Ekonometri - - - - - - - - - - - - - -
SBK351 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
SBK371 Bürokrasi - - - - - - - - - - - - - -
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset - - - - - - - - - - - - - -
SBK373 Mahalli İdareler - - - - - - - - - - - - - -
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik - - - - - - - - - - - - - -
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları - - - - - - - - - - - - - -
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - -
YBS371 E-Devlet - - - - - - - - - - - - - -
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama - - - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MLİ302 Maliye Sosyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ304 Vergi Ceza Hukuku 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SBK105 Siyaset Bilimine Giriş - - - - - - - - - - - - - -
SBK205 İdare Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ENG302 İngilizce IV - - - - - - - - - - - - - -
IKT352 Çevre Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - -
IKT358 Dış Ticaret İşlemleri - - - - - - - - - - - - - -
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - -
İBF372 Kariyer Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - -
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - -
İŞL371 İletişim Becerileri - - - - - - - - - - - - - -
İŞL374 Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
MLİ352 Bütçe Teori ve Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
MLİ354 Kayıtdışı Ekonomi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ356 Uluslararası Finansal Piyasalar - - - - - - - - - - - - - -
MLİ358 Savunma Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - -
MLİ472 Finansal Matematik - - - - - - - - - - - - - -
SBK352 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
SBK371 Bürokrasi - - - - - - - - - - - - - -
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset - - - - - - - - - - - - - -
SBK373 Mahalli İdareler - - - - - - - - - - - - - -
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik - - - - - - - - - - - - - -
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları - - - - - - - - - - - - - -
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - -
YBS371 E-Devlet - - - - - - - - - - - - - -
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama - - - - - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi 4,8 4,8 4,8 4,8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MLİ403 Maliye Politikası - - - - - - - - - - - - - -
MLİ405 Mali Takip Hukuku 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - -
ENG401 İngilizce V - - - - - - - - - - - - - -
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri - - - - - - - - - - - - - -
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar - - - - - - - - - - - - - -
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre - - - - - - - - - - - - - -
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları - - - - - - - - - - - - - -
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma - - - - - - - - - - - - - -
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık - - - - - - - - - - - - - -
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı - - - - - - - - - - - - - -
IKT481 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Finansal Krizler - - - - - - - - - - - - - -
IKT482 İktisat Politikası - - - - - - - - - - - - - -
IKT485 İslam Ticaret Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme - - - - - - - - - - - - - -
İŞL471 Tüketici Hakları - - - - - - - - - - - - - -
İŞL472 Proje Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
İŞL474 Finansal Okuryazarlık - - - - - - - - - - - - - -
İŞL475 Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - -
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme - - - - - - - - - - - - - -
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik - - - - - - - - - - - - - -
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar - - - - - - - - - - -