EN
  • Anasayfa
  • MALİYE

    ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )
  • EN
1. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
IKT101 Mikro İktisada Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İBF101 Genel Matematik Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İBF103 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
İSL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
İSL103 Genel Muhasebe Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TRK101 Türk Dili I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF MALİYE Akademik Türkçe I - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
2. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
IKT102 Makro İktisada Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İBF201 İstatistik Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
İSL102 Envanter Bilanço Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
MLİ102 Maliye Teorisi Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
SBK201 Anayasa Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TRK102 Türk Dili II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF MALİYE Akademik Türkçe II - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
3. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
İSL104 Borçlar Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ201 Kamu Gelirleri Analizi Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
MLİ203 Vergi Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ205 Maliye Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 25,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli I - 5,0 AKTS]
MLİ251 AB Maliyesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ253 Türkiye'nin Mali Yapısı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ255 Mali Matematik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
4. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
İSL205 Ticaret Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ202 Mahalli İdareler Maliyesi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ204 Devlet Borçları Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ206 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 25,0
4 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli II - 5,0 AKTS]
MLİ252 Parafiskal Yükümlülükler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ254 Türkiye'nin Borç Yapısı ve Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ256 Sosyal Bilimlere Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
5. Yarıyıl (4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ301 Kamu Ekonomisi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ303 Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ305 Kamu Bütçesi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ307 Vergi Teorisi ve Politikası Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
5 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF Fakülte Seçmeli I - 5,0 AKTS] [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli III - 5,0 AKTS]
ENG301 İngilizce III Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT371 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT372 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT373 Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF372 Kariyer Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL371 İletişim Becerileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL374 Risk Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ353 Hazine İşlemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ355 Mikro Ekonomi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ357 Finansal Ekonometri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK351 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK371 Bürokrasi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK373 Mahalli İdareler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS371 E-Devlet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
6. Yarıyıl (4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ302 Maliye Sosyolojisi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ304 Vergi Ceza Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK105 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK205 İdare Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
6 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF Fakülte Seçmeli II - 5,0 AKTS] [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli IV - 5,0 AKTS]
ENG302 İngilizce IV Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT352 Çevre Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT358 Dış Ticaret İşlemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF372 Kariyer Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL371 İletişim Becerileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL374 Risk Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ352 Bütçe Teori ve Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ354 Kayıtdışı Ekonomi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ356 Uluslararası Finansal Piyasalar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ358 Savunma Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ472 Finansal Matematik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK352 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK371 Bürokrasi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK373 Mahalli İdareler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS371 E-Devlet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
7. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ403 Maliye Politikası Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ405 Mali Takip Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 15,0
7 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF Üniversite Seçmeli I - 2,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli III - 5,0 AKTS] [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V - 8,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 2,0
ENG401 İngilizce V Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT481 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Finansal Krizler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT482 İktisat Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT485 İslam Ticaret Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL471 Tüketici Hakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL472 Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL474 Finansal Okuryazarlık Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL475 Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 4 + 0 5,0
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MLİ451 Dış Ticaret İşlem ve Vergileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ453 Vergi Usul Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ455 Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ457 İşletme Vergiciliği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ459 Küresel Kamusal Mallar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ461 Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ463 Kamu Maliyesinde Alternatif Yaklaşımlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ465 Dijital Vergileme ve E-Devlet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ477 Finansal Piyasalara Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK481 Türkiye - Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK482 Uluslararası Örgütler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS119 Herkes İçin Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
UİL472 Geçmişten Günümüze Göç ve Nüfus Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS254 Bilgi Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS471 E-Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS481 E-İşletme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
YBS482 Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
YBS483 Reklam ve Toplum Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
8. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ402 Vergi Denetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ404 Vergi Yargılama Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ406 Uluslararası Maliye Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 15,0
8 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF Üniversite Seçmeli II - 2,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli IV - 5,0 AKTS] [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI - 8,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 2,0
ENG402 İngilizce VI Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT458 Bankacılık İşlemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT464 Türkiye Ekonomisi Güncel Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT483 Para Teorisi ve Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İSL463 Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
İŞL471 Tüketici Hakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL472 Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL474 Finansal Okuryazarlık Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL475 Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 4 + 0 5,0
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MLİ452 Kamu Maliyesinde Güncel Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ454 Vergilemede Özel Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ456 Finansal Araçların Vergilendirilmesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ458 İktisadi Gelişme ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ460 Yoksulluk ve Maliye Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ462 Harcama Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ464 Kültürel Ekonomi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ472 Finansal Matematik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK481 Türkiye - Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK482 Uluslararası Örgütler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK483 Ekolojik Sorunlar ve Politikalar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS119 Herkes İçin Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
UİL472 Geçmişten Günümüze Göç ve Nüfus Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS254 Bilgi Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS403 E-Ticaret Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS471 E-Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS481 E-İşletme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
YBS482 Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
YBS483 Reklam ve Toplum Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0