EN
  • Anasayfa
  • MALİYE ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN
1. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
IKT101 Mikro İktisada Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İBF101 Genel Matematik Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İBF103 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
İSL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
İSL103 Genel Muhasebe Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
TRK101 Türk Dili I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF MALİYE Akademik Türkçe I - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe (İİBF MALİYE Akademik Türkçe I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
2. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
IKT102 Makro İktisada Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İSL102 Envanter Bilanço Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İSL211 İstatistik Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ102 Maliye Teorisi Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
SBK201 Anayasa Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TRK102 Türk Dili II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF MALİYE Akademik Türkçe II - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe (İİBF MALİYE Akademik Türkçe II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
3. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
İSL104 Borçlar Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ201 Kamu Gelirleri Analizi Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
MLİ203 Vergi Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ205 Maliye Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 25,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli I - 5,0 AKTS]
MLİ251 AB Maliyesi (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ253 Türkiye'nin Mali Yapısı (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ255 Mali Matematik (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
4. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
İSL205 Ticaret Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ202 Mahalli İdareler Maliyesi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ204 Devlet Borçları Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ206 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 25,0
4 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli II - 5,0 AKTS]
MLİ252 Parafiskal Yükümlülükler (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ254 Türkiye'nin Borç Yapısı ve Analizi (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ256 Sosyal Bilimlere Giriş (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
5. Yarıyıl (4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ301 Kamu Ekonomisi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ303 Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ305 Kamu Bütçesi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ307 Vergi Teorisi ve Politikası Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
5 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli III - 5,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli I - 5,0 AKTS]
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ353 Hazine İşlemleri (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK351 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi I (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
ENG301 İngilizce III (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT371 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT372 Türkiye Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT373 Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF372 Kariyer Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL371 İletişim Becerileri (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL374 Risk Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ355 Mikro Ekonomi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ357 Finansal Ekonometri (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK371 Bürokrasi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK373 Mahalli İdareler (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS371 E-Devlet (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
6. Yarıyıl (4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ302 Maliye Sosyolojisi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ304 Vergi Ceza Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK105 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK205 İdare Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
6 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli IV - 5,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli II - 5,0 AKTS]
MLİ352 Bütçe Teori ve Teknikleri (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ354 Kayıtdışı Ekonomi (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK352 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi II (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
ENG302 İngilizce IV (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT352 Çevre Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT358 Dış Ticaret İşlemleri (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF372 Kariyer Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL371 İletişim Becerileri (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL374 Risk Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ356 Uluslararası Finansal Piyasalar (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ358 Savunma Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ472 Finansal Matematik (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK371 Bürokrasi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK373 Mahalli İdareler (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS371 E-Devlet (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
7. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ403 Maliye Politikası Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ405 Mali Takip Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 14,0
7 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V - 8,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli III - 5,0 AKTS] [İİBF Üniversite Seçmeli I - 3,0 AKTS]
MLİ451 Dış Ticaret İşlem ve Vergileri (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ453 Vergi Usul Hukuku (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ455 Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ457 İşletme Vergiciliği (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ459 Küresel Kamusal Mallar (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ461 Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ463 Kamu Maliyesinde Alternatif Yaklaşımlar (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ465 Dijital Vergileme ve E-Devlet (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
ENG401 İngilizce V (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT481 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Finansal Krizler (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT482 İktisat Politikası (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT485 İslam Ticaret Hukuku (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL471 Tüketici Hakları (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL472 Proje Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL474 Finansal Okuryazarlık (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL475 Girişimcilik (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 4 + 0 5,0
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ477 Finansal Piyasalara Giriş (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL472 Geçmişten Günümüze Göç ve Nüfus Hareketleri (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS254 Bilgi Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS471 E-Pazarlama (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK481 Türkiye - Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK482 Uluslararası Örgütler (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS119 Herkes İçin Spor (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS481 E-İşletme (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS482 Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS483 Reklam ve Toplum (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
8. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ402 Vergi Denetimi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
MLİ404 Vergi Yargılama Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ406 Uluslararası Maliye Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 14,0
8 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI - 8,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli IV - 5,0 AKTS] [İİBF Üniversite Seçmeli II - 3,0 AKTS]
MLİ452 Kamu Maliyesinde Güncel Konular (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ454 Vergilemede Özel Konular (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ456 Finansal Araçların Vergilendirilmesi (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ458 İktisadi Gelişme ve Vergileme (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ460 Yoksulluk ve Maliye Politikası (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ462 Harcama Hukuku (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
MLİ464 Kültürel Ekonomi (2014 İİBF MALİYE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
ENG402 İngilizce VI (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT458 Bankacılık İşlemleri (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT464 Türkiye Ekonomisi Güncel Konular (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT483 Para Teorisi ve Politikası (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL471 Tüketici Hakları (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL472 Proje Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL474 Finansal Okuryazarlık (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL475 Girişimcilik (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 4 + 0 5,0
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ472 Finansal Matematik (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL472 Geçmişten Günümüze Göç ve Nüfus Hareketleri (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS254 Bilgi Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS403 E-Ticaret (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS471 E-Pazarlama (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İSL463 Bilgisayarlı Muhasebe (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK481 Türkiye - Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK482 Uluslararası Örgütler (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK483 Ekolojik Sorunlar ve Politikalar (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS119 Herkes İçin Spor (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS481 E-İşletme (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS482 Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS483 Reklam ve Toplum (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0