EN
  • Anasayfa
  • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Türk dilinin tarihî gelişimini ve kullanım sahalarını, tarihî süreçler içerisinde Türk dilinde ortaya konmuş edebî eserleri bilimsel metotlar önderliğinde anlamayı ve incelemeyi ilke edinmiş bir bölümdür. Üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 2009 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermeye başlayan bölüm 2012 yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde, 2018 yılından itibaren ise tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim vermektedir. Bölüm; 3 Profesör, 3 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi kadrosu ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir.
Birim Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal TAŞKÖPRÜ
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihan ÖZDEMİR
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metin SAMANCI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Bölüm Başkan Yardımcısı Erol GÜLÜM
Bölüm Başkan Yardımcısı Zeliha ÖZTÜRK
Program Sorumlusu Yakup ÖZTÜRK
Bologna Sorumlusu Bilal AKYÜZ
Bologna Sorumlusu Erol GÜLÜM
İntibak Not Girişi Sorumlusu Hacı İbrahim DEMİRKAZIK
İntibak Not Girişi Sorumlusu Tümer KARAAYAK
İntibak Not Girişi Sorumlusu Yakup ÖZTÜRK
İntibak Not Girişi Sorumlusu Metin SAMANCI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Zeliha ÖZTÜRK
Amaç
Programımız özgün, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli bilgi birikimini ve araştırma ortamını sağlamayı, öğrencilere araştırma ve eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmayı hedefler. Ayrıca Türk kültürü, dili ve edebiyatı ile ilgili araştırmalar yaparak milli ve küresel bilgi üretim sürecine katkı sağlayan yetkin bilim insanları ve Türkologlar yetiştirmeyi amaçlar.
Hedef
1. Özgün, yenilikçi ve bilim alanımızın bugüne kadar ortaya koyduğu birikimler ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve öğretim vermek; 2. Türk kültürü, dili ve edebiyatı alanında derin ve geniş bir bilgi birikimine sahip, akademik ve mesleki açıdan üstün yetenekler kazanmış mezunlar yetiştirmek; 3. Akademik kadrosu, eğitim anlayışı ve yetiştirdiği öğrencileriyle lisans ve lisansüstü düzeyde Türkoloji araştırmalarına yön verebilen güçlü ve saygın bir birime dönüşmektir.