EN
  • Anasayfa
  • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ( İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN
1. Yarıyıl (8 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TDE101 Türkiye Türkçesi I Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE103 Türk Dili Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE105 Osmanlıca I Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TDE107 Eski Türk Edebiyatına Giriş I Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
TDE109 Tanzimat Dönemi Türk Şiiri Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
TDE111 Türk Halk Edebiyatına Giriş I Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 28,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TDE Seçmeli I - 2,0 AKTS]
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE123 Bilim Tarihi I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE125 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE127 Batı Edebiyatı I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE129 Türkolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE131 Türkolojiye Giriş I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE133 Klasik Türk Şiirinde Ahenk Unsurları (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE135 Klasik Türk Şiiri Şiir Estetiği (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE137 Türk Halk Şiirinde Tür ve Şekil (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE139 Halkbilimsel Araştırma Yöntemleri (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE141 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE143 Türk Gramerciliğinin Sorunları I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE147 Yazılı Anlatım I (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE149 Tanzimat Şiiri Tahlilleri (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS190 Akademik Türkçe (FEF TDE Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
2. Yarıyıl (8 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
TDE102 Türkiye Türkçesi II Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE104 Türk Dili Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE106 Osmanlıca II Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TDE108 Eski Türk Edebiyatına Giriş II Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
TDE110 Tanzimat Dönemi Türk Roman ve Hikayesi Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
TDE112 Türk Halk Edebiyatına Giriş II Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 28,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TDE Seçmeli II - 2,0 AKTS]
TDE124 Bilim Tarihi II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE126 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE128 Batı Edebiyatı II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE130 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE132 Türkolojiye Giriş II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE134 Klasik Türk Edebiyatında Edebi Sanatlar (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE136 Klasik Türk Şiiri Poetikası (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE138 Türk Halk Hikâyeciliği (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE140 Türk Efsaneleri (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE142 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE144 Türk Gramerciliğinin Sorunları II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE146 Yazılı Anlatım II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE148 Türkolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri II (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS190 Akademik Türkçe (FEF TDE Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
3. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TDE201 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE203 Eski Türkçe I Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE207 Osmanlıca III Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE209 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE211 Servet-i Fünun Dönemi Türk Şiiri Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 21,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TDE Mesleki Seçmeli I - 6,0 AKTS] [FEF TDE Seçmeli III - 3,0 AKTS]
TDE213 Metin Şerhi I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE215 Cümle Bilgisi I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE219 Anlam Bilimi I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE221 Eleştirel Okuma I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE231 Çağdaş Batı Edebiyatı I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE233 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE235 Eski Türk Yazıtları I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE237 Türk Yazı Sistemleri I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE239 Klasik Türk Edebiyatında Manzum Türler (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE241 Türk Eğlence Kültürü (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE243 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE245 Hikâye Tahlilleri I (FEF TDE Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE217 Diksiyon I (FEF TDE Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE225 Türk Kültür Tarihi I (FEF TDE Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE227 Osmanlının Kuruluşu Meseleleri I (FEF TDE Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE229 Klasik Osmanlı Metinleri I (FEF TDE Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
4. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TDE202 Eski Türkçe II Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
TDE204 Eski Anadolu Türkçesi II Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE206 Osmanlıca IV Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE208 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE210 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE212 Servet-i Fünun Dönemi Türk Roman ve Hikayesi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 21,0
4 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TDE Mesleki Seçmeli II - 6,0 AKTS] [FEF TDE Seçmeli IV - 3,0 AKTS]
TDE214 Metin Şerhi II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE216 Cümle Bilgisi II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE220 Anlam Bilimi II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE222 Eleştirel Okuma II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE232 Çağdaş Batı Edebiyatı II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE234 Mitoloji Araştırmaları (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE236 Eski Türk Yazıtları II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE238 Türk Yazı Sistemleri II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE240 Klasik Türk Edebiyatında Mensur Türler (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE242 Türk Masalları (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE244 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE246 Hikâye Tahlilleri II (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE248 Tanzimat Dönemi Türk Romanı Tahlilleri (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE250 Yeni Türk Edebiyatında Eleştiri I (FEF TDE Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE218 Diksiyon II (FEF TDE Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE226 Türk Kültür Tarihi II (FEF TDE Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE228 Osmanlının Kuruluşu Meseleleri II (FEF TDE Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE230 Klasik Osmanlı Metinleri II (FEF TDE Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
5. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TDE301 Karahanlı Türkçesi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE303 Genel Dilbilimi I Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE305 Eski Türk Edebiyatı III Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE307 Meşrutiyet Dönemi Türk Şiiri Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE309 Türk Halk Edebiyatı III Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE311 Metin Şerhi III Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 21,0
5 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TDE Mesleki Seçmeli III - 6,0 AKTS] [FEF TDE Seçmeli V - 3,0 AKTS]
TDE223 Farsça I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE313 Roman Tahlilleri I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE315 Dünya Edebiyatı I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE317 Tasavvuf Edebiyatı (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE319 Edebi Akımlar (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE325 Rusça I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE329 Eski Uygurca Metin Okumaları I: Nazım (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE331 Türk Dili Gramer Çalışmaları (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE333 Türk Dili Araştırmalarında Kaynaklar (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE335 Klasik Türk Edebiyatında Nesir I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE337 Mesnevi Edebiyatı (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE339 Destan Araştırmaları I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE341 Kültür Bilim I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE343 Türk Mizah Kültürü (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE345 Çağdaş Türk Lehçeleri I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE347 Türk Dili Gramerleri Tarihi I (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE349 Divanü Lügati’t Türk’te Sözlük Bilgisi (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE351 Kıpçak Türkçesi (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE353 Yeni Türk Edebiyatında Eleştiri II (FEF TDE Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik (FEF TDE Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
TDE321 Arapça I (FEF TDE Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE327 Türk Tiyatro Edebiyatı I (FEF TDE Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
6. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TDE302 Harezm-Kıpçak Türkçesi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE304 Genel Dilbilimi II Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE306 Eski Türk Edebiyatı IV Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE308 Meşrutiyet Dönemi Türk Roman ve Hikayesi Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE310 Türk Halk Edebiyatı IV Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE312 Metin Şerhi IV Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 21,0
6 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TDE Seçmeli VI - 3,0 AKTS] [FEF TDE Mesleki Seçmeli IV - 6,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik (FEF TDE Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
TDE322 Arapça II (FEF TDE Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE328 Türk Tiyatro Edebiyatı II (FEF TDE Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE224 Farsça II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE314 Roman Tahlilleri II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE316 Dünya Edebiyatı II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE318 Biçim Bilimi (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE320 Sebki Hindi Akımı (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE326 Rusça II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE330 Eski Uygurca Metin Okumaları II: Nesir (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE332 Klasik Türk Edebiyatında Nesir II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE334 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE336 Kültür Bilim II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE338 Destan Araştırmaları II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE340 Kültürel Miras Araştırmaları (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE342 Çağdaş Türk Lehçeleri II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE344 Türk Dili Gramerleri Tarihi II (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TDE346 Yaratıcı Yazarlık (FEF TDE Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
7. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TDE401 Yeni Türk Yazı Dilleri I Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE403 Çağatayca I Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE405 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE407 Metin Şerhi V Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
TDE409 Halk Bilimi I Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE411 Mezuniyet Çalışması I Zorunlu Girer 0 + 2 3,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
7 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TDE Mesleki Seçmeli V - 8,0 AKTS] [FEF TDE Seçmeli VII - 2,0 AKTS]
TDE413 Yeni Türk Edebiyatında Şiir Tahlilleri I (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE417 Eski Türk Edebiyatında Nazım (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE427 Özbek Türkçesi (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE429 Rusça III (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE431 Farsça III (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE433 Etimoloji I (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE439 Sözlük Bilimi (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE441 Türkolojide Bilgisayar Kullanımı I (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE443 Türkçenin Ses Tarihi I: Ünlüler (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE445 Edebi Metinlerde Dil İçi Çeviri (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE447 Felsefe, Edebiyat ve Sinema (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE449 Kültürel Göstergebilim (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE451 Kültür Ekonomisi ve Yönetimi (FEF TDE Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE421 Mesleki İngilizce I (FEF TDE Seçmeli VII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE423 İletişim ve Edebiyat (FEF TDE Seçmeli VII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE425 Dil Felsefesi (FEF TDE Seçmeli VII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE435 Avrupa Türkoloji I (FEF TDE Seçmeli VII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE437 Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi (FEF TDE Seçmeli VII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
8. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
TDE402 Yeni Türk Yazı Dilleri II Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE404 Çağatayca II Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE406 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TDE408 Metin Şerhi VI Zorunlu Girer 2 + 0 4,0
TDE410 Halk Bilimi II Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TDE412 Mezuniyet Çalışması II Zorunlu Girer 0 + 2 3,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
8 Yarıyıl Seçmeli Dersler [FEF TDE Mesleki Seçmeli VI - 8,0 AKTS] [FEF TDE Seçmeli VIII - 2,0 AKTS]
TDE414 Yeni Türk Edebiyatında Şiir Tahlilleri II (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE416 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE418 Türk Edebiyatında Tezkire Türü (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE428 Kazak Türkçesi (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE430 Rusça IV (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE432 Farsça IV (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE434 Etimoloji II (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE436 Sözlük Bilgisi (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE440 Kültürel Bellek Araştırmaları (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE442 Türkolojide Bilgisayar Kullanımı II (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE444 Türkçenin Ses Tarihi II: Ünsüzler (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE446 Klasik Türk Edebiyatında Üslup İncelemeleri (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE448 Dijital Kültür Araştırmaları (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE450 Gelenek, Görenek ve Halk İnançları (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE452 Roman Tahlilleri III (FEF TDE Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
TDE422 Mesleki İngilizce II (FEF TDE Seçmeli VIII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE424 Edebiyat Sosyolojisi (FEF TDE Seçmeli VIII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE426 Sosyoloji (FEF TDE Seçmeli VIII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TDE438 Avrupa Türkoloji II (FEF TDE Seçmeli VIII) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0