EN
  • Anasayfa
  • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ( İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE101 Türkiye Türkçesi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE103 Türk Dili Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE105 Osmanlıca I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE107 Eski Türk Edebiyatına Giriş I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE109 Tanzimat Dönemi Türk Şiiri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE111 Türk Halk Edebiyatına Giriş I - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE123 Bilim Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE125 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE127 Batı Edebiyatı I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE129 Türkolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE131 Türkolojiye Giriş I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE133 Klasik Türk Şiirinde Ahenk Unsurları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE135 Klasik Türk Şiiri Şiir Estetiği - - - - - - - - - - - - - - -
TDE137 Türk Halk Şiirinde Tür ve Şekil - - - - - - - - - - - - - - -
TDE139 Halkbilimsel Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE141 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE143 Türk Gramerciliğinin Sorunları I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE147 Yazılı Anlatım I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE149 Tanzimat Şiiri Tahlilleri - - - - - - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE102 Türkiye Türkçesi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE104 Türk Dili Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE106 Osmanlıca II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE108 Eski Türk Edebiyatına Giriş II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE110 Tanzimat Dönemi Türk Roman ve Hikayesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE112 Türk Halk Edebiyatına Giriş II - - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TDE124 Bilim Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE126 Edebiyat Kuramı ve Eleştiri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE128 Batı Edebiyatı II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE130 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE132 Türkolojiye Giriş II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE134 Klasik Türk Edebiyatında Edebi Sanatlar - - - - - - - - - - - - - - -
TDE136 Klasik Türk Şiiri Poetikası - - - - - - - - - - - - - - -
TDE138 Türk Halk Hikâyeciliği - - - - - - - - - - - - - - -
TDE140 Türk Efsaneleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE142 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE144 Türk Gramerciliğinin Sorunları II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE146 Yazılı Anlatım II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE148 Türkolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri II - - - - - - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
TDE201 Türk Halk Edebiyatı I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE203 Eski Türkçe I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE207 Osmanlıca III - - - - - - - - - - - - - - -
TDE209 Eski Türk Edebiyatı I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE211 Servet-i Fünun Dönemi Türk Şiiri - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TDE213 Metin Şerhi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE215 Cümle Bilgisi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE217 Diksiyon I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE219 Anlam Bilimi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE221 Eleştirel Okuma I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE225 Türk Kültür Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE227 Osmanlının Kuruluşu Meseleleri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE229 Klasik Osmanlı Metinleri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE231 Çağdaş Batı Edebiyatı I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE233 Araştırma Yöntem ve Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE235 Eski Türk Yazıtları I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE237 Türk Yazı Sistemleri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE239 Klasik Türk Edebiyatında Manzum Türler - - - - - - - - - - - - - - -
TDE241 Türk Eğlence Kültürü - - - - - - - - - - - - - - -
TDE243 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE245 Hikâye Tahlilleri I - - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
TDE202 Eski Türkçe II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE204 Eski Anadolu Türkçesi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE206 Osmanlıca IV - - - - - - - - - - - - - - -
TDE208 Türk Halk Edebiyatı II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE210 Eski Türk Edebiyatı II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE212 Servet-i Fünun Dönemi Türk Roman ve Hikayesi - - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TDE214 Metin Şerhi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE216 Cümle Bilgisi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE218 Diksiyon II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE220 Anlam Bilimi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE222 Eleştirel Okuma II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE226 Türk Kültür Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE228 Osmanlının Kuruluşu Meseleleri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE230 Klasik Osmanlı Metinleri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE232 Çağdaş Batı Edebiyatı II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE234 Mitoloji Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE236 Eski Türk Yazıtları II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE238 Türk Yazı Sistemleri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE240 Klasik Türk Edebiyatında Mensur Türler - - - - - - - - - - - - - - -
TDE242 Türk Masalları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE244 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE246 Hikâye Tahlilleri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE248 Tanzimat Dönemi Türk Romanı Tahlilleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE250 Yeni Türk Edebiyatında Eleştiri I - - - - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
TDE301 Karahanlı Türkçesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE303 Genel Dilbilimi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE305 Eski Türk Edebiyatı III - - - - - - - - - - - - - - -
TDE307 Meşrutiyet Dönemi Türk Şiiri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE309 Türk Halk Edebiyatı III - - - - 5 - - - - - - - - - -
TDE311 Metin Şerhi III - - - - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
TDE223 Farsça I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE313 Roman Tahlilleri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE315 Dünya Edebiyatı I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE317 Tasavvuf Edebiyatı - - - - 5 - - - - - - - - - -
TDE319 Edebi Akımlar - - - - - - - - - - - - - - -
TDE321 Arapça I - -