EN
  • Anasayfa
  • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ORTAK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

<span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"> </span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="color: #000000; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;">Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile 09.08.2011 tarihinde kurulmuştur; Öğretim kadrosu 1 profesör ve 4 yardımcı doçent’ten oluşmaktadır. İlk öğrencilerini 2011-2012 öğretim yılı için ek kontenjanla almış olan Bölümümüzde, Önasya Arkeolojisi ağırlıklı program uygulanmaktadır. Söz konusu ders programı kapsamında özellikle Coğrafya Bölümü’nden de zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. <o:p></o:p></span></p> <span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"> </span><span style="color: #000000; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;">Çok sayıda kazı deneyimine sahip olan bölümümüz öğretim üyeleri halen üniversitemiz adına Eskişehir-Seyitgazi yakınlarında bir İlk Tunç Çağı yerleşmesi olan Küllüoba Höyüğü’nde kazı çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte bölge arkeolojisine yeni veriler sağlamak ve yeni kazıların yapılabilmesini amaçlayan Bilecik İli sınırları içerisinde bir yüzey araştırması projesi yine bölümümüz tarafından hazırlanarak gerekli izinlerin sağlanması için Kültür ve Turizm bakanlığının iznine sunulmuştur.<o:p></o:p></span><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"> </span>
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ortak - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜNDÜZ MERİÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Yusuf TUNA
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 22 (Beşeri Bilimler )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ortak - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Hüseyin ERPEHLİVAN
Bologna Sorumlusu Mustafa Erkan FİDAN
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Murat TÜRKTEKİ
Ders Program Girişi Sevingül BİLGİN
Ders Program Girişi Yusuf TUNA
Amaç
Arkeolojik araştırmalar için gerekli niteliklere sahip, ulusal ve uluslar arası kaynakları etkin bir şekilde kullanabilen, bu alandaki gelişmeleri takip eden ve kendisini geliştirmeyi amaç edinmiş öğrenciler yetiştirmek. Nitelikli arkeolojik araştırmalar ve yayınlarla, bilimsel faaliyetler alanında üniversitemizin üst sıralara yükselmesine katkıda bulunmak.
Hedef
Evrensel standartlarda bir Arkeoloji eğitimi vermek; öğretim üyesi ve öğrenci arasında sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki ortamı oluşturmak; özgür bir bilimsel tartışma ortamı sağlamak ve bu şekilde, araştıran, sorgulayan ve görüşlerini ifade edilebilen bireyler ve dolayısıyla ülkemiz arkeolojisine hizmet edecek nitelikli arkeologlar yetiştirmek. Arkeolojik kazılar öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse sosyal yönden hayata hazırlanmasında, birçok bilim dalına nasip olmayan imkanlar sunar. Hocalar, uzmanlar ve ülkemizin çeşitli kesimlerinden gelen öğrenciler iki-üç ay gibi bir süre ile bir çatı altında bir aile gibi birlikte yaşarlar. Dolayısıyla bu durum öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur; birlikte yaşama, zorluklara göğüs germe, iş disiplini ve birlikte başarma yetilerinin gelişmesini sağlar. Çağdaş bilimsel çalışma yöntemlerini uygulayarak bilimsel araştırmalar yapmak ve özellikle Bilecik İli ve yakın çevresinde arkeolojik araştırma projeleri oluşturmak. Bilecik ili, Anadolu içleri ile Marmara bölgesi ve dolayısıyla Balkanlar arasındaki önemli bir doğal ulaşım yolu üzerinde yer almaktadır. Bu durum söz konusu bölgenin tarihin her döneminde yoğun bir iskan görmesine neden olmuştur ve çevre bölge kültürlerinin şekillenmesinde de önemli rol oynamıştır. Ancak bölgede bugüne kadar yapılan arkeolojik araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bilecik üniversitesi Arkeoloji Bölümü bölgedeki arkeolojik araştırmalara canlılık getirerek oldukça yeni sayılan Bilecik Müzesi’ne de eser kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede bölgenin arkeolojik zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtımı sağlanarak bölge ve ülke turizminin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacaktır.