EN
  • Anasayfa
  • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ORTAK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Sosyo-kültürel sorunlara tarihi derinlik perspektifinden bakabilecek bilgiye sahiptir.
2 Teorik ve uygulamalı olarak edindiği bilgileri eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında kullanabilir.
3 Arkeolojik verileri tipolojik ve kronolojik olarak yorumlayabilir
4 Arazi çalışmalarında sorumluluk alacak düzeyde uygulama bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Hem arkeolojik çalışmalarda hem de disiplin dışındaki alanlarda ekip üyesi olarak uyumlu çalışabilir.
6 Mesleki ahlaka uygun hareket eder.
7 Kültürel mirası koruma bilincine sahiptir.
8 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilir.
9 Evrensel bilim etiğine uygun hareket eder.
10 Toplumda arkeolojiye karşı olan olumsuz algıyı kırabilecek eğitimi alır.