EN
  • Anasayfa
  • PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ORTAK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ARK5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - -
ARK7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
ARK5001 Anadolu Kalkolitik Çağ Kültürleri - - - - - - - - - -
ARK5002 Anadolu M.Ö. 2.Binyıl Çanak Çömleği - - - - - - - - - -
ARK5003 Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği - - - - - - - - - -
ARK5004 Batı ve Orta Anadolu’Da İlk Tunç Çağı III ve Sorunları - - - - - - - - - -
ARK5005 Doğu Anadolu Erken Transkafkasya (Karaz) Kültürü - - - - - - - - - -
ARK5006 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği - - - - - - - - - -
ARK5007 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı - - - - - - - - - -
ARK5008 Ege İlk Tunç Çağı Arkeolojisi - - - - - - - - - -
ARK5009 Eski Anadolu Mimarlığı - - - - - - - - - -
ARK5010 Frig Sanatı ve Kültürü - - - - - - - - - -
ARK5011 M.Ö. 3. Binyıl Anadolu-Mezepotamya İlişkileri - - - - - - - - - -
ARK5012 Orta Tunç Çağı Öncesi Anadolu Madencilik Sanatı - - - - - - - - - -
ARK5013 Orta ve Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarlığı - - - - - - - - - -
ARK5014 Sümer- Akkad Sanatı - - - - - - - - - -
ARK5015 Yakın Doğu'da Sosyal Eşitsizlik - - - - - - - - - -
ARK5016 Yeni Assur Sanatı - - - - - - - - - -
ARK5017 Yeni Assur Uygarlığı’nda Kentleşme ve Sanat - - - - - - - - - -
ARK501B Yakındoğu’Da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem - - - - - - - - - -
ARK502B Minos ve Miken Mimarlığı - - - - - - - - - -
ARK503B Urartu Arkeolojisi - - - - - - - - - -
ARK504B Phrygia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası ve Phryg Uygarlığı - - - - - - - - - -
ARK506B Hitit Öncesi Anadolu Mühürcülüğü - - - - - - - - - -
ARK508B Anadolu'da Demir Çağı Kronolojisi - - - - - - - - - -
ARK5900 Seminer - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Sosyo-kültürel sorunlara tarihi derinlik perspektifinden bakabilecek bilgiye sahiptir. 0
Teorik ve uygulamalı olarak edindiği bilgileri eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında kullanabilir. 0
Arkeolojik verileri tipolojik ve kronolojik olarak yorumlayabilir 0
Arazi çalışmalarında sorumluluk alacak düzeyde uygulama bilgi ve becerisine sahiptir. 0
Hem arkeolojik çalışmalarda hem de disiplin dışındaki alanlarda ekip üyesi olarak uyumlu çalışabilir. 0
Mesleki ahlaka uygun hareket eder. 0
Kültürel mirası koruma bilincine sahiptir. 0
Arkeolojik belgeleme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilir. 0
Evrensel bilim etiğine uygun hareket eder. 0
Toplumda arkeolojiye karşı olan olumsuz algıyı kırabilecek eğitimi alır. 0