PARA-BANKA VE DIŞ TİCARET - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Para-Banka ve Dış Ticaret İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İktisat Politikası, İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme bilim dallarını içermektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Para-Banka ve Dış Ticaret - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Hüseyin Safa ÜNAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Para-Banka ve Dış Ticaret - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
İktisat anabilim dalı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı çerçevesinde, ekonominin tarihin başlangıcından bu yana en önemli aracı para, günümüzde giderek artan önemiyle modern bir kurum olarak banka ve küreselleşmenin eşanlı kavramı dış ticaretin yapısını, işleyişini ve sorunlarını sistematik olarak inceleyen bilgileri vermek amaçlanmıştır.
Hedef
Bu programın temel hedefi; öğrencileri eğilimlerine göre, mezuniyet sonrası kamuda ve özel sektörde etkin görev almaya hazırlamak, öğrenimlerini yüksek lisans düzeyinde sürdürmek isteyenlere gerekli altyapıyı sağlamaktır. Böylelikle Bilecik’te yerel düzeyde bankacılık sektörü ve sanayinin ihtiyaç duyacağı elemanların yetiştirilmesi ve yerel düzeyde yüksek lisans talep isteği bu programın açılmasını zorunlu hale getirmektedir