• Anasayfa
  • Para-Banka ve Dış Ticaret - YL İÖ ( Lisansüstü Eğitim Enstitüsü )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Alanıyla ilgili teorik ve güncel bilgilere sahip olmak.
2 Alanı ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurarak analiz yapma ve uygulama safhalarında bilgilerini disiplinler arası değerlendirebilme yetisini edinmek.
3 Alanında uzmanlaşmak ve analiz yapabilme becerisini kazanmak.
4 Proje ve çalışmalarında kullanılmak üzere yeterli düzeyde yazılım, bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim olmak.
5 Uygulama çalışmalarında elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde projelendirme ve sözlü ve yazılı olarak sunabilme becerisini edinmek.
6 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olmak.
7 Alanıyla ilgili politika ve çözüm önerilerini bilimsel veri ve yöntemlerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.
8 Alanla ilgili çalışmalarda bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket etme hassasiyetini kazanmak.
9 Alanıyla ilgili literatürü eleştirel bakış açısıyla değerlendirme becerisinin kazanmak.
10 Yaşadığı ülkenin sosyal ve iktisadi sorunlarını analiz edebilecek, çözüm ve politikalar üretebilecek düzeyde toplumu ve ilgili kurumları tanımak.
11 Alanıyla ilgili konularda bağımsız çalışabilme ve ekip çalışmalarının getireceği sorumluluklara da açık olmak.
12 Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
13 Çalıştığı kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek, uygun stratejileri ortaya koyabilecek bilimsel donanımı edinmek