• Anasayfa
  • PARA-BANKA VE DIŞ TİCARET - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
İKT6000 Dönem Projesi - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
İKT5501 Bankacılık ve Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - -
İKT5502 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği - - - - - - - - - - - - -
İKT5503 Dış Ticaret İşlemleri - - - - - - - - - - - - -
İKT5504 Ekonomi Politikası - - - - - - - - - - - - -
İKT5505 Finansal Ekonometri - - - - - - - - - - - - -
İKT5506 Finansal Teknikler - - - - - - - - - - - - -
İKT5507 Makro Ekonomi - - - - - - - - - - - - -
İKT5508 Para Politikası - - - - - - - - - - - - -
İKT5509 Para Teorisi - - - - - - - - - - - - -
İKT5510 Uluslararası Finans - - - - - - - - - - - - -
İKT5511 Uluslararası Ticaret Politikaları - - - - - - - - - - - - -
İKT5512 Uluslararası Ticaret Teorisi - - - - - - - - - - - - -
İKT5513 Uygulamalı Ekonometri - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanıyla ilgili teorik ve güncel bilgilere sahip olmak. 0
Alanında uzmanlaşmak ve analiz yapabilme becerisini kazanmak. 0
Alanı ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurarak analiz yapma ve uygulama safhalarında bilgilerini disiplinler arası değerlendirebilme yetisini edinmek. 0
Proje ve çalışmalarında kullanılmak üzere yeterli düzeyde yazılım, bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim olmak. 0
Uygulama çalışmalarında elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde projelendirme ve sözlü ve yazılı olarak sunabilme becerisini edinmek. 0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olmak. 0
Alanıyla ilgili politika ve çözüm önerilerini bilimsel veri ve yöntemlerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak sunabilmek. 0
Alanla ilgili çalışmalarda bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket etme hassasiyetini kazanmak. 0
Alanıyla ilgili literatürü eleştirel bakış açısıyla değerlendirme becerisinin kazanmak. 0
Yaşadığı ülkenin sosyal ve iktisadi sorunlarını analiz edebilecek, çözüm ve politikalar üretebilecek düzeyde toplumu ve ilgili kurumları tanımak. 0
Alanıyla ilgili konularda bağımsız çalışabilme ve ekip çalışmalarının getireceği sorumluluklara da açık olmak. 0
Çalıştığı kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek, uygun stratejileri ortaya koyabilecek bilimsel donanımı edinmek 0
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek. 0