TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Türkiye ve Dünya Turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve iş kültürüne sahip olan ve bu bağlamda sektörün gereksinim duyduğu ve aradığı orta ve üst kademe yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Birim Bölüm Söğüt Meslek Yüksekokulu / Turizm ve Otel İşletmeciliği / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Merve BİLİR YAPRAKLI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Turizm sektörlerinde ihtiyaç duyulan, mesleki bilgi ve donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarını kullanabilen, İngilizce bilgisine sahip, mesleki sorumluluk ve iş ahlaki bilincine sahip bireyler yetiştirerek turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamaktır.
Hedef
<p style="text-align: justify;">Turizm işletmelerinin ihtiyacı olan temel işletmecilik bilgilerinin yanı sıra; bu alan ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilen, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda çalışabilecek, ekip çalışmasına yatkın, gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, üretim, tüketim süreçlerindeki servis işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki giriş, çıkış, ön muhasebe işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, depolanmış bilgileri kullanabilen iş gücü yetiştirmektir. Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, iş gören ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, turizm ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.</p>