• Anasayfa
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği ( Söğüt Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Turizm sektörü ile ilgili genel bilgi sahibi olmak; sektör ile ilgili temel kavramları öğrenmek.
2 Otel işletmeciliğinde kullanılan uluslararası terimleri kullanabilmek ve sektörde yeterli olabilecek derecede yabancı dil bilmek.
3 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte sektörde kullanılan bilgisayar otomasyon programlarını kullanmayı öğrenmek.
4 Turizm, turizm çeşitleri ve otel işletmelerindeki temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak.
5 Yiyecek-içecek, servis, menü planlama, önbüro işlemleri, temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemler ve teknikler ile ilgili bilgiye sahip olmak.
6 Etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.
7 Seyahat acentacılığı, tur operatörlüğü konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmak.
8 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak.
9 Kongre ve fuar organizasyonu, turizm coğrafyası, tarih, kültür, muhasebe, araştırma yöntemleri, rekreasyon gibi konularda genel bilgiye sahip olmak.
10 Turizmde yönetim ve pazarlama ile ilgili genel bilgiye sahip olmak.
11 Mesleki etik, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip olmak.
12 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak.
13 Turizm ile ilgili konularda edindirdiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirerek ve turizm alanıyla ilgili yenilik ve gelişmeleri takip ederek ömür boyu öğrenmeye açık olmak.
14 Turizm alanıyla ilgili konularda edindirdiği bilgi ve becerileri sorgulayabilme becerisine sahip olmak.