YEREL YÖNETİMLER ( GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Yerel Yönetimler programı, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Program iki yıllık önlisans düzeyinde eğitim vermektedir. Programda 50 normal öğretim ve 50 ikinci öğretim olmak üzere 100 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Program 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren 3+1 Eğitim Modeline geçmiştir.
Birim Bölüm Gölpazarı Meslek Yüksekokulu / Yerel Yönetimler / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre ORUÇ
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer TAŞÇATAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Yerel Yönetimler alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu alanda eğitim fırsatı sunmayı amaçlanmaktadır.
Hedef
Yerel Yönetimler Programı, siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir.