EN
  • Anasayfa
  • YEREL YÖNETİMLER ( GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak, kimi hizmetler dışında, yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Genellikle Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarla iş yapan, “kalkınma ajansları, sanayi ve ticaret odaları, dernek, vakıf, kooperatifler, sivil toplum örgütleri” gibi kuruluşlarda da rahatlıkla iş imkanı bulabileceklerdir.