EN
  • Anasayfa
  • YEREL YÖNETİMLER ( GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Alanıyla ilgili temel düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmak.
2 Yerel yönetimler ve kamu yönetimi alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
3 Yerel yönetim fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak, kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşımlara uyum sağlamak.
4 Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri getirme becerisine sahip olmak.
5 Mesleki yasal mevzuatta donanımlı olmak, değişiklikleri takip edip, kullanabilmek.
6 Mahalli ve müşterek ihtiyaçlar, beklentiler ve etkin hizmet sunumu konularında bilgi birikimine sahip olmak.
7 Türk siyasal hayatı, politik yönelimler, siyasal iktidar, siyasi kültür ve çağdaş siyasal ideolojiler konularında yetkinlik sahibi olmak.
8 Çağdaş kentleşme anlayışı, kentsel planlama süreci, kent topraklarının yönetimi, konut ve çevre sorunları ve politikaları konularında yetkin olmak.
9 Yerelleşme, yerel demokrasi ve sivil toplum olgusu konularında yetkinlik kazanmak.
10 Alanında gerekli mesleki etik değerlere sahip olma; yazılı-sözlü iletişim ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilme ve alanıyla ilgili yazışmaları yapabilmek.
11 İmar planları, imar kanunu ve yönetmeliği kapsamındaki konularda bilgi sahibi olmak.
12 Küreselleşme süreci ve ülkedeki iç dinamikleri, demokratikleşme sürecinde analiz edebilmek.
13 Anayasa, temel hak ve hürriyetler, devlet memurları kanunu kamu hukuku mevzuatı ve meslek etiği konularında yeterli bilgiye sahip olmak.
14 Alan ile diğer sosyal bilimler arasında bağlantı kurabilme ve bu sayede karar alabilme ve uygulama safhalarında bilgileri disiplinler arası değerlendirebilme becerisine sahip olmak.
15 İletişim kurabilecek ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.