EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı 31/01/2014 tarihinde açılmıştır. İlk öğrencilerini 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında alan program, 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 59 öğrenci ve 29 akademik personel (7 Profesör, 10 Doçent, 12 Dr.Öğr. Üyesi) ile eğitim öğretimini sürdürmektedir. Bu program kapsamında, enerji kaynaklarının elektriksel veya mekanik olarak kullanılabilir hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerini gerçekleştirebilme ve ayrıca halihazırda enerji üreten sistemlerin, çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak, verimini arttırma ve maliyeti düşürme çalışmalarını yürütebilme gibi konular yer almaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Enerji Sistemleri Mühendisliği - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet KURBAN
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Mustafa YILMAZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Enerji Sistemleri Mühendisliği - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Mehmet KURBAN
Bölüm Başkan Yardımcısı Nazım İMAL
Program Sorumlusu Nurgül ÖZBAY
Bologna Sorumlusu İdil IŞIKLI ESENER
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gürhan ERTAŞGIN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Tolga YÜKSEL
İntibak Not Girişi Sorumlusu Emre SÖNMEZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Emrah DOKUR
İntibak Not Girişi Sorumlusu Mustafa YILMAZ
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yasemin ÖNAL
Ders Program Girişi Emrah DOKUR
Ders Program Girişi Muhammed MALKOÇ
Amaç
Hedef