• Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
ESM5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
ESM7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
ESM5001 Bilgisayarla Görü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5002 Biyolojik Yakıt Hücreleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5003 Biyomedikal Örüntü Tanıma Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5004 Biyoyakıt Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5005 Ekserji ve Entropi Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5006 Elektrokimyasal Enerji Dönüşümü ve Depolama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5007 Elektromekanik Enerji Dönüşümü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5008 Endüstride Enerji Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5009 Enerji Depolama Teknolojileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5010 Enerji Ekonomi ve Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5011 Enerji Kalitesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5012 Enerji Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Simülasyonu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5013 Enerji Kullanımı ve Çevresel Etkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5014 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5015 Enerji Sistemlerinde Risk ve Güvenlik Değerlendirilmesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5016 Enerji Sistemlerinin Bilgisayarlı Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5017 Enerji Sistemlerinin Güvenilirlik Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5018 Enerji Tasarrufu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5019 Enerji Üretiminin Temelleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5020 Enerji Verilerinin Analizi Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5021 Enerji Verimliliği ve Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5022 Foto-Voltaik Güç Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5023 Güç Sistemlerinin Simülasyonu ve Güç Filtreleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5024 Güç Transformatörlerinin Yüklenebilirlik Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5025 Güneş Enerjisi Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5026 Hidroelektrik Enerji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5027 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5028 İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinin Enerji Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5029 İleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5030 İleri Isı Yalıtım Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5031 İnce Film Üretim ve Karakterizasyon Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5032 Jeotermal Enerji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5033 Katıların Bant Teorisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5034 Kojenerasyon Sistemlerinin Analiz ve Değerlendirilmesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5035 Mühendislik Matematiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5036 Nanoyapılar ve Nanoteknoloji II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5037 Nanoakışkan Sentez ve Karakterizasyonu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5038 Nanoyapılar ve Nanoteknoloji I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5039 Nükleer Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5040 Rüzgar Enerjisi Dönüştürme Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5041 Sistem Teorisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5042 Soğutma Sistemleri ve Termodinamik Analizleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5043 Su ve Atıksu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5044 Uluslararası Enerji Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5045 Verimli Aydınlatma Teorisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5046 Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5047 Yanma ve Hava Kirliliği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5048 Yapay Sinir Ağları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5049 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5050 Enerji Kalitesi Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5051 Kromatografik Ayırım Prosesleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5052 Termoelektrik Sistemler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
ESM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0