• Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ESM5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - -
ESM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
ESM5001 Bilgisayarla Görü - - - - - - - - - -
ESM5002 Biyolojik Yakıt Hücreleri - - - - - - - - - -
ESM5003 Biyomedikal Örüntü Tanıma - - - - - - - - - -
ESM5004 Biyoyakıt Teknolojisi - - - - - - - - - -
ESM5005 Ekserji ve Entropi Analizi - - - - - - - - - -
ESM5006 Elektrokimyasal Enerji Dönüşümü ve Depolama - - - - - - - - - -
ESM5007 Elektromekanik Enerji Dönüşümü - - - - - - - - - -
ESM5008 Endüstride Enerji Yönetimi - - - - - - - - - -
ESM5009 Enerji Depolama Teknolojileri - - - - - - - - - -
ESM5010 Enerji Ekonomi ve Politikaları - - - - - - - - - -
ESM5011 Enerji Kalitesi - - - - - - - - - -
ESM5012 Enerji Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Simülasyonu - - - - - - - - - -
ESM5013 Enerji Kullanımı ve Çevresel Etkileri - - - - - - - - - -
ESM5014 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri - - - - - - - - - -
ESM5015 Enerji Sistemlerinde Risk ve Güvenlik Değerlendirilmesi - - - - - - - - - -
ESM5016 Enerji Sistemlerinin Bilgisayarlı Analizi - - - - - - - - - -
ESM5017 Enerji Sistemlerinin Güvenilirlik Analizi - - - - - - - - - -
ESM5018 Enerji Tasarrufu - - - - - - - - - -
ESM5019 Enerji Üretiminin Temelleri - - - - - - - - - -
ESM5020 Enerji Verilerinin Analizi Yöntemleri - - - - - - - - - -
ESM5021 Enerji Verimliliği ve Yönetimi - - - - - - - - - -
ESM5022 Foto-Voltaik Güç Sistemleri - - - - - - - - - -
ESM5023 Güç Sistemlerinin Simülasyonu ve Güç Filtreleri - - - - - - - - - -
ESM5024 Güç Transformatörlerinin Yüklenebilirlik Analizi - - - - - - - - - -
ESM5025 Güneş Enerjisi Teknolojisi - - - - - - - - - -
ESM5026 Hidroelektrik Enerji - - - - - - - - - -
ESM5027 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri - - - - - - - - - -
ESM5028 İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinin Enerji Analizi - - - - - - - - - -
ESM5029 İleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği - - - - - - - - - -
ESM5030 İleri Isı Yalıtım Uygulamaları - - - - - - - - - -
ESM5031 İnce Film Üretim ve Karakterizasyon Teknikleri - - - - - - - - - -
ESM5032 Jeotermal Enerji - - - - - - - - - -
ESM5033 Katıların Bant Teorisi - - - - - - - - - -
ESM5034 Kojenerasyon Sistemlerinin Analiz ve Değerlendirilmesi - - - - - - - - - -
ESM5035 Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - -
ESM5036 Nanoyapılar ve Nanoteknoloji II - - - - - - - - - -
ESM5037 Nanoakışkan Sentez ve Karakterizasyonu - - - - - - - - - -
ESM5038 Nanoyapılar ve Nanoteknoloji I - - - - - - - - - -
ESM5039 Nükleer Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler - - - - - - - - - -
ESM5040 Rüzgar Enerjisi Dönüştürme Sistemleri - - - - - - - - - -
ESM5041 Sistem Teorisi - - - - - - - - - -
ESM5042 Soğutma Sistemleri ve Termodinamik Analizleri - - - - - - - - - -
ESM5043 Su ve Atıksu - - - - - - - - - -
ESM5044 Uluslararası Enerji Politikaları - - - - - - - - - -
ESM5045 Verimli Aydınlatma Teorisi - - - - - - - - - -
ESM5046 Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi - - - - - - - - - -
ESM5047 Yanma ve Hava Kirliliği - - - - - - - - - -
ESM5048 Yapay Sinir Ağları - - - - - - - - - -
ESM5049 Yenilenebilir Enerji Kaynakları - - - - - - - - - -
ESM5050 Enerji Kalitesi Analizi - - - - - - - - - -
ESM5051 Kromatografik Ayırım Prosesleri - - - - - - - - - -
ESM5052 Termoelektrik Sistemler - - - - - - - - - -
ESM5900 Seminer - - - - - - - - - -
ESM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Enerji çalışmalarında teorik yeterlilik yanında uygulama yeterliliğini geliştirmek . 0
Enerji sistemleri hakkındaki problemleri temel bilim dallarındaki bilgiyi kullanarak değerlendirmek. 0
Enerji sistemleri bilim dalının gerektirdiği güncel bilgisayar ve yazılım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 0
Beklenmeyen çok boyutlu problemleri birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek. 0
Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek . 0
Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak. 0
Enerji çalışmaları literatüründe tartışma geliştirmek. 0
Enerji bilimleri alanında veri bilgiyi ileri seviyede kullanabilmek. 0
Veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde bilimsel değerlere sahip olmak. 0
Konu ile ilgili mesleki ingilizceyi geliştirmek. 0