ÇOCUK GELİŞİMİ ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Çocuk Gelişimi Bölümünde 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engelli, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların fiziksel, zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal, kişilik gelişimlerini ve öz bakım becerilerini takip eden ve değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimci yetiştirilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, bebekler ve okul öncesi çocuklar ile okul ve ergenlik dönemindeki gençlerin tüm gelişim alanlarında, gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlama, eğitici ve geliştirici eğitsel ortam düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma, ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alana ilgili danışmanlık verme ve iş birliği yapma, toplumu belirtilen konularda bilinçlendirme ve çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılarak lisans diplomasına sahip olurlar.
Birim Bölüm Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Perihan CİVELEK
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 72 (Sağlık )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Çocuk Gelişimi alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Kaliteli öğretim ve araştırma yapılabilmesi için akademik, fiziki ve teknik yapılanmasını tamamlayarak, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten; insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, hemşirelik alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek; sağlık ve hemşirelik alanında nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilime katkıda bulunmaktır.
Hedef
Fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin artırılması. Akademik ve insani değerlere en üst düzeyde sahip olmak İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek Hukuk kurallarına ve yasal mevzuata uygunluk