• Anasayfa
  • ÇOCUK GELİŞİMİ ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
CGB101 Gelişim Psikolojisi I - - - - - - - - - - - - - - -
CGB103 Anatomi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB105 Sosyoloji - - - - - - - - - - - - - - -
CGB107 Modern Biyoloji - - - - - - - - - - - - - - -
CGB109 Fizyoloji - - - - - - - - - - - - - - -
CGB111 Temel Matematik - - - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
CGB102 Gelişim Psikolojisi II - - - - - - - - - - - - - - -
CGB104 Genel Psikoloji - - - - - - - - - - - - - - -
CGB106 Çocuk Edebiyatı - - - - - - - - - - - - - - -
CGB108 Çocuk ve Hukuk - - - - - - - - - - - - - - -
CGB110 Çocuk ve Oyun - - - - - - - - - - - - - - -
CGB112 Risk Altındaki Çocuklar ve Gençler - - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2
CGB201 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - - - - - - - - - - - - - - -
CGB203 Nörolojik Gelişim - - - - - - - - - - - - - - -
CGB205 Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımları - - - - - - - - - - - - - - -
CGB207 Sanat ve Yaratıcılık - - - - - - - - - - - - - - -
CGB209 Bebeklik Döneminde Gelişim - - - - - - - - - - - - - - -
CGB217 Erken Müdahale - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
CGB213 Mesleki İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
CGB219 Ağız ve Diş Sağlığı ve Erken Koruyucu Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
CGB221 Gelişimsel Psikopatoloji - - - - - - - - - - - - - - -
CGB223 Eğitime Giriş - - - - - - - - - - - - - - -
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TOS120 İşaret Dili - - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2
CGB202 Anne ve Çocuk Beslenmesi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB204 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - - - - - - - - - - - - - - -
CGB206 Çocuk Ruh Sağlığı - - - - - - - - - - - - - - -
CGB208 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Giriş - - - - - - - - - - - - - - -
CGB210 Fen ve Matematik Eğitimi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB212 Çocukla İletişim - - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
CGB214 Mesleki İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
CGB216 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - - -
CGB218 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
CGB220 Türk Eğitim Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB222 Eğitim Psikolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
SAS103 Resim - - - - - - - - - - - - - - -
TOS160 Etik ve İnsani Değerler - - - - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2
CGB303 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuklar - - - - - - - - - - - - - - -
CGB305 Erken Çocukluk Eğitiminde Program Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -
CGB307 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi I - - - - - - - - - - - - - - -
CGB309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
CGB311 Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I - - - - - - - - - - - - - - -
CGB313 Materyal Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
CGB325 Çocuk ve Drama - - - - - - - - - - - - - - -
CGB327 Beyin Gelişimi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB329 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi İlişkiler - - - - - - - - - - - - - - -
CGB331 Okul Döneminde Büyüme ve Gelişme - - - - - - - - - - - - - - -
TOS202 Satranç - - - - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2
CGB302 İstatistiğe Giriş - - - - - - - - - - - - - - -
CGB304 Ergenlik Döneminde Gelişim - - - - - - - - - - - - - - -
CGB306 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi II - - - - - - - - - - - - - - -
CGB308 Çocuk ve Müzik - - - - - - - - - - - - - - -
CGB312 Ergenlik Psikolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB314 Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması II - - - - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
CGB326 Teknoloji Destekli Eğitim - - - - - - - - - - - - - - -
CGB328 Erken Çocukluk Dönemi Değerler Eğitimi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB330 Çocuk ve Spor - - - - - - - - - - - - - - -
TOS228 Sağlık Sosyolojisi - - - - - - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2
CGB401 Kaynaştırma Eğitimi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB403 Sınıf Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB405 Okul Öncesi Eğitimi Uygulaması - - - - - - - - - - - - - - -
CGB409 Özel Eğitim Uygulaması - - - - - - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
CGB407 Üstün Yetenekli Çocuklar - - - - - - - - - - - - - - -
CGB411 Kurum Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
CGB421 İletişim - - - - - - - - - - - - - - -
CGB423 Anne ve Çocuk Sağlığı - - - - - - - - - - - - - - -
SAS133 Ebeveynliğe Hazırlık - - - - - - - - - - - - - - -
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - - - - -
TOS223 Diksiyon - - - - - - - - - - - - - - -
TOS230 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -

8. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2
CGB402 Mesleki Mevzuat ve Etik - - - - - - - - - - - - - - -
CGB404 Öğretim Yöntem ve Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
CGB410 Çocukları Eğitsel Değerlendirme ve Tanıma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
CGB416 Aile Danışmanlığı - - - - - - - - - - - - - - -
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
CGB418 Çocuk Animatörlüğü - - - - - - - - - - - - - - -
CGB420 Çocuk Yayıncılığı - - - - - - - - - - - - - - -
TOS119 Herkes İçin Spor - - - - - - - - - - - - - - -
TOS230 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TOS402 Satranç Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmelidir. 0
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli, sorunları tanımlayabilmeli, analiz edebilmeli, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmelidir. 0
Çocukların gelişim özellikleri, çocuk ruh sağlığı ve psikolojisi, çocukla iletişim, aile eğitimi, program hazırlama ve değerlendirmeye yönelik ölçme yöntem ve teknikleri, eğitim ortamını düzenleme gibi konularda bilgilerini kullanabilmelidir. 0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmelidir. 0
Çocuk gelişimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilmelidir. 0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeli, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmeli ve karşılayabilmelidir. 0
Çocuk gelişimi alanındaki mesleki sorumluluklarının bir gereği olarak çocuk ve aileye yönelik uygun değerlendirme yaklaşımlarını belirleyebilmelidir. 0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmeli, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmelidir. 0
Çocuk gelişimine yönelik bütünsel bir bakış açısı geliştirebilmelidir. 0
Meslek etiğine uygun şekilde davranabilmelidir. 0
Meslek alanının bir gerekliliği olarak, diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışabilmeli, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olabilmelidir. 0
Risk altında olan çocuk ve aileleri belirleyebilmeli ve uygun birimlere yönlendirebilmelidir. 0
Aile ve çocuk ile doğrudan, açık ve etkili bir iletişim kurabilmeli ve iletişimini sürdürebilmelidir. 0
Alanı ile ilgili eğitim ve bakım hizmetlerinde temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmalıdır. 0
Alanı ile ilgili çalışma süreçlerindeki araç-gereç, materyal ve malzemeleri kullanabilmelidir. 0