TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ( UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Turizm İşletmeciliği / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan SEVİM
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sıla KARACAOĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Turizm pek çok ülke ekonomisi için hizmet sektörü içerisinde kritik öneme sahiptir. Turizm işletmeciliği eğitimi, öğrencilere rekabetçi bir çevrede faaliyet göstermeye çalışan turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını içermektedir. Turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve becerisi gelişmiş ve bunun ötesinde sektörün nitelikli yönetici ihtiyacına cevap olacak şekilde işletme teorisine hakim, bir işletmeyi sevk ve idare etmek konusunda bilgi, beceri ve vizyona sahip; bilimsel bilgiyi işletmecilikte kullanma bilincine ve yeteneğine sahip, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
Hedef
Turizm sektöründe kamu ve özel sektörün ihtiyacına cevap verebilen, biri çok iyi düzeyde olmak üzere en az iki yabacı dil bilen, temel turizm teorisi ve bilgilerinin yanında genel işletme bilgilerine de hakim olan, yöneticilik nitelikleri taşıyan, iletişim becerilerine ve sorgulayıcı düşünceye sahip, takım çalışmasına yatkın, sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık sahibi ve insan ilişkilerinde başarılı bireyler yetiştirmektir.