EN
  • Anasayfa
  • KÜRESEL SİYASET VE GÜVENLİK - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Kamu Yönetimi anabilim dalı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı çerçevesinde, kamu yönetimi ile alt bilim dalı olan siyaset bilimi ve interdisipliner çalışma alanını ihtiva eden iç/dış güvenlik algısı kuramsal olarak izlenilmesi hedeflenmektedir. 21. yy’ın siyaset ve güvenlik stratejilerinde köklü değişimler ve bu değişimlerin Türk siyasetine ne şekilde sirayet ettiği, ulusal/uluslararası güvenlik kuramlarının siyaset bilimi ile ilişkisi, siyaset bilimi ve güvenlik dersleri eşliğinde hazırlanan müfredat bağlamında incelenilmesi öngörülmüştür.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Küresel Siyaset ve Güvenlik - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜNDÜZ MERİÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat ERCAN
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan OLGUN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Küresel Siyaset ve Güvenlik YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Murat ERCAN
Program Sorumlusu Çağdaş ZARPLI
Bologna Sorumlusu Görkem ALTINÖRS
Ders Program Girişi Görkem ALTINÖRS
Amaç
21. yy’ın siyaset ve güvenlik stratejilerinde köklü değişimler ve bu değişimlerin Türk siyasetine ne şekilde sirayet ettiği, ulusal/uluslararası güvenlik kuramlarının siyaset bilimi ile ilişkisi, siyaset bilimi ve güvenlik dersleri eşliğinde hazırlanan müfredat bağlamında incelenilmesi öngörülmüştür.
Hedef
Bu programın temel hedefi; öğrencileri eğilimlerine göre, mezuniyet sonrası kamuda ve özel sektörde etkin görev almaya hazırlamak, öğrenimlerini yüksek lisans düzeyinde sürdürmek isteyenlere gerekli altyapıyı sağlamaktır. Böylelikle ülke genelinde bu alana ilişkin çalışma yapmak isteyen ve ilgi duyan öğrencilerin yüksek lisans talebi bu programın açılmasını zorunlu hale getirmektedir.