EN
  • Anasayfa
  • KÜRESEL SİYASET VE GÜVENLİK - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Kamu Yönetimi anabilim dalı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı çerçevesinde, kamu yönetimi ile alt bilim dalı olan siyaset bilimi ve interdisipliner çalışma alanını ihtiva eden iç/dış güvenlik algısı kuramsal olarak izlenilmesi hedeflenmektedir. 21. yy’ın siyaset ve güvenlik stratejilerinde köklü değişimler ve bu değişimlerin Türk siyasetine ne şekilde sirayet ettiği, ulusal/uluslararası güvenlik kuramlarının siyaset bilimi ile ilişkisi, siyaset bilimi ve güvenlik dersleri eşliğinde hazırlanan müfredat bağlamında incelenilmesi öngörülmüştür.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Küresel Siyaset ve Güvenlik - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sanem BERKÜN
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Bestami EKEN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Küresel Siyaset ve Güvenlik YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Sanem BERKÜN
Program Sorumlusu Çağdaş ZARPLI
Bologna Sorumlusu Görkem ALTINÖRS
Ders Program Girişi Görkem ALTINÖRS
Ders Program Girişi Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ
Amaç
Hedef