EN
  • Anasayfa
  • KÜRESEL SİYASET VE GÜVENLİK - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
KMY6000 Dönem Projesi - - - - - - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
KMY5501 Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5502 Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5503 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5504 Bölgesel ve Küresel Sorunları - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5505 Devlet Sistemleri ve Güvenlik - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5506 Güvenlik Teorileri - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5507 Karşılaştırmalı Terörle Mücadele Stratejileri - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5508 Kimlik İnşası ve Kimlik Politikaları - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5509 Siyasal İdeolojiler ve Uluslararası Politika - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5510 Türk Dış Politikası - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5511 Türkiye'de İç Güvenlik Politikaları - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5512 Türkiye'de Siyasal Hareketler - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5513 Uluslararası Hukuk - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5514 Uluslararası Örgütler - - - - - - - - - - - - - - -
KMY5515 Uluslararası Politika ve Terörizm - - - - - - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Küresel siyaset ve güvenlik alanında temel kavramsal bilgilere, teori ve uygulama ilişkisini kavrayacak yeterliliğe sahiptir. 0
Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşime hakimdir. 0
Küresel siyaset ve güvenlik alanında neden - sonuç ilişkisine dair temel bilgilere sahiptir. 0
Alanının gerektirdiği araştırmaları yaparken hangi yöntemlerin izleneceği bilgisine sahip ve bu yöntemleri uygulayarak kamu yönetimi alanının gerektirdiği ileri düzey verileri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir. 0
Küresel siyaset ve güvenlik alanıyla ilgili kuramsal bilgileri analiz edip, uygulamalardan elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yeteneğine sahiptir. 0
Uygulamalardan elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde rapor haline getirerek aktarabilme becerilerine sahiptir. 0
Küresel siyaset ve güvenlik alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme becerilerine sahiptir. 0
Küresel siyaset ve güvenlik alanıyla ilgili sorunsalları tespit ederek alanına uygun yöntemler kullanarak çözüm yollara üretebilme becerilerine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili konularda bireysel veya grup halinde özgün çalışmalar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili çalışmalarda ortaya çıkan problemlerin çözüm aşamasında hem bireysel hem de grup içerisinde üzerine düşen sorumluluğu alabilme ve liderlik yapabilme özelliğine sahiptir. 0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder ve alanında özümsediği kuramsal ve uygulama bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası çalışmalarda kullanabilir. 0
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle destekleyerek yetkin olanlarla paylaşabilme yeteneğine sahiptir. 0
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 0