EN
  • Anasayfa
  • KÜRESEL SİYASET VE GÜVENLİK - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Küresel siyaset ve güvenlik alanında temel kavramsal bilgilere, teori ve uygulama ilişkisini kavrayacak yeterliliğe sahiptir.
2 Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşime hakimdir.
3 Küresel siyaset ve güvenlik alanında neden - sonuç ilişkisine dair temel bilgilere sahiptir.
4 Alanının gerektirdiği araştırmaları yaparken hangi yöntemlerin izleneceği bilgisine sahip ve bu yöntemleri uygulayarak kamu yönetimi alanının gerektirdiği ileri düzey verileri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.
5 Küresel siyaset ve güvenlik alanıyla ilgili kuramsal bilgileri analiz edip, uygulamalardan elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yeteneğine sahiptir.
6 Uygulamalardan elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde rapor haline getirerek aktarabilme becerilerine sahiptir.
7 Küresel siyaset ve güvenlik alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme becerilerine sahiptir.
8 Küresel siyaset ve güvenlik alanıyla ilgili sorunsalları tespit ederek alanına uygun yöntemler kullanarak çözüm yollara üretebilme becerilerine sahiptir.
9 Alanıyla ilgili konularda bireysel veya grup halinde özgün çalışmalar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir.
10 Alanıyla ilgili çalışmalarda ortaya çıkan problemlerin çözüm aşamasında hem bireysel hem de grup içerisinde üzerine düşen sorumluluğu alabilme ve liderlik yapabilme özelliğine sahiptir.
11 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
12 Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder ve alanında özümsediği kuramsal ve uygulama bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası çalışmalarda kullanabilir.
13 Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir.
14 Alanıyla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle destekleyerek yetkin olanlarla paylaşabilme yeteneğine sahiptir.
15 Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.