EN
  • Anasayfa
  • BİYOTEKNOLOJİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı 02/12/2014 tarihinde açılmıştır. İlk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılnda alan program, 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 21 öğrenci ve 35 akademik personel (4 Profesör, 3 Doçent, 28 Dr.Öğr. Üyesi) ile eğitim öğretimini sürdürmektedir. Yüksek lisans programı kapsamında; ülkemizin tarımsal verim artışının sağlanması, çeşitli kalıtsal hastalıklara çözüm bulmak için çalışmalar yapılabilmesi, enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı geliştirilmesi, bu hastalıklarla mücadelede ilaç olarak kullanılacak yeni metabolitlerin elde edilmesi, çağımızın en önemli hastalıklarından olan kansere çözüm aranması, organ yetersizliğine çözüm olacak yapay organ üretimi, çevre kirliliğinin önlenmesi için biyolojik mekanizmaların kullanılabilmesi gibi çalışmaları gerçekleştirebilmek, bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilemek ve yeni çözümler üretebilmek gibi konular yer almaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Biyoteknoloji - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alev AKPINAR BORAZAN
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Erhan APTULLAHOĞLU , Dr. Öğr. Üyesi Öznur CUMHUR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Biyoteknoloji - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Alev AKPINAR BORAZAN
Anabilim Dalı Başkanı Samet ŞAHİN
Bologna Sorumlusu Sema LEBLEBİCİ
Bologna Sorumlusu Samet ŞAHİN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Sema LEBLEBİCİ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Fadime ÖZDEMİR KOÇAK
İntibak Not Girişi Sorumlusu Erhan APTULLAHOĞLU
İntibak Not Girişi Sorumlusu Sinem ÖZTÜRK ERDEM
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ardahan ESKİ
Ders Program Girişi Öznur CUMHUR
Amaç
Hedef