BİYOTEKNOLOJİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı 02/12/2014 tarihinde açılmıştır. İlk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılnda alan program, 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 21 öğrenci ve 35 akademik personel (4 Profesör, 3 Doçent, 28 Dr.Öğr. Üyesi) ile eğitim öğretimini sürdürmektedir. Yüksek lisans programı kapsamında; ülkemizin tarımsal verim artışının sağlanması, çeşitli kalıtsal hastalıklara çözüm bulmak için çalışmalar yapılabilmesi, enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı geliştirilmesi, bu hastalıklarla mücadelede ilaç olarak kullanılacak yeni metabolitlerin elde edilmesi, çağımızın en önemli hastalıklarından olan kansere çözüm aranması, organ yetersizliğine çözüm olacak yapay organ üretimi, çevre kirliliğinin önlenmesi için biyolojik mekanizmaların kullanılabilmesi gibi çalışmaları gerçekleştirebilmek, bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilemek ve yeni çözümler üretebilmek gibi konular yer almaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Biyoteknoloji - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Gamzenur ÖZSİN , Öğr. Gör. Erhan APTULLAHOĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Biyoteknoloji - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programının amacı alanındaki konularda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştiren, konusu ile ilgili teknik yöntemleri kavrayarak kullanan, elde ettiği verileri istatistiksel metotlar kullanarak değerlendiren ve ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap veren bilimsel donanıma sahip uzmanlar yetiştirmektir.
Hedef
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programının hedefi, biyoteknoloji ve ilgili alanlarda bağımsız araştırma ve geliştirme yapabilen, yenilikçi ve mesleğinde etik değerlere bağlı bilim insanları yetiştirmektir.