• Anasayfa
  • BİYOTEKNOLOJİ - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(4 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
BYT5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
BYT5001 Biyoteknolojiye Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5002 Canlıların Moleküler Yapıları Zorunlu Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 6,0 45,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
BYT5003 Genetik Mühendisliği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5004 Kanser Biyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5005 Moleküler Hücre Biyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5006 İleri Biyoteknoloji Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5007 Fungus Biyoteknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5008 Çevre Biyoteknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5009 Protein Biyoteknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5010 Mikrobiyal Biyoteknoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5011 Algal Biyoteknoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5012 İmmünoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5013 Yapay Organ Üretimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5014 Mikrobiyal Metabolizma Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5015 Mikrobiyal Gen Regülasyonu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5016 Ekolojinin Temel İlkeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5017 Tarımsal Biyoteknolojinin Sosyal ve Ahlaki Yansımaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5018 Biyomalzemeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5019 Moleküler Bitki Hücre Biyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5020 Enzimoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5021 Bitki Genetik Mühendisliği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5022 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5023 Fermentasyon Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5024 Biyoreaktörler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5025 Ağır Metallerin Mikroorganizmalarla Giderimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5026 Protein Biyokimyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5027 Moleküler Mikrobiyal Sistematik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5028 Membran Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5029 Bitki Moleküler Genetiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5030 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5031 Enzim Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5032 Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5033 Bitkisel Üretimde İnvitro Teknikler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5034 Biyoenerji Teknolojileri ve Biyokömür Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5035 Biyolojik Çeşitlilik ve Biyoteknoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5036 Bakteriyal Enzimler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5037 Bitki Muhafaza Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5038 Genel Bitki Islahı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5039 Tıbbi Biyoteknoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5040 Bitkilerde Primer ve Sekonder Metabolitler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5043 Sportif Performans ve Genetik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5044 Bitki Islahında Moleküler Genetik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5045 Genel Toksikoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5046 Tarımsal Biyoteknoloji Deneme Tekniği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5047 Bitki-Su-Atmosfer İlişkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5048 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5049 İleri Tıbbi Mikrobiyoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5050 Biyomühendislik Uygulamaları İçin İleri Seviye Malzeme Seçimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5051 Biyomalzeme Karakterizasyon Teknikleri ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5052 Gıda Mikrobiyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5053 Gıda Biyoteknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5054 Gıda Biyokimyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5055 Biyomalzemelerin Yapı, Özellik ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5056 Implant Biyomalzeme Üretim Teknikleri ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5057 Sekonder Metabolit Biyokimyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5058 Bitkilerde Antioksidatif Savunma Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5059 Biyoteknoloji Yöntemleri ile Cevher Zenginleştirme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5060 Fitoremediasyon Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5061 Biyolojik Mücadele Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5062 Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5063 Biyobozunur Nanokompozitler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5064 Zararlı Maden Artıkları ve Arıtma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5065 Biyoteknoloji Uygulamalarında Termal Özellikler ve Termal Analizler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5066 Bitkilerde Stres Fizyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5067 Moleküler Viroloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5068 Asma Biyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5069 Kanser Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5070 Doğal Ürünler Biyokimyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5071 Bitki Biyokimyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5072 Enzim İmmobilizasyonu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5073 Temel Biyokimya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5074 Herbisit Fizyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5075 Doğal Ürünlerin Enkapsülasyonu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
BYT5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
BYT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0