• Anasayfa
  • BİYOTEKNOLOJİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
BYT5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - -
BYT5001 Biyoteknolojiye Giriş - - - - - - - - - - - -
BYT5002 Canlıların Moleküler Yapıları - - - - - - - - - - - -
BYT7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
BYT5003 Genetik Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
BYT5004 Kanser Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5005 Moleküler Hücre Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5006 İleri Biyoteknoloji Teknikleri - - - - - - - - - - - -
BYT5007 Fungus Biyoteknolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5008 Çevre Biyoteknolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5009 Protein Biyoteknolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5010 Mikrobiyal Biyoteknoloji - - - - - - - - - - - -
BYT5011 Algal Biyoteknoloji - - - - - - - - - - - -
BYT5012 İmmünoloji - - - - - - - - - - - -
BYT5013 Yapay Organ Üretimi - - - - - - - - - - - -
BYT5014 Mikrobiyal Metabolizma - - - - - - - - - - - -
BYT5015 Mikrobiyal Gen Regülasyonu - - - - - - - - - - - -
BYT5016 Ekolojinin Temel İlkeleri - - - - - - - - - - - -
BYT5017 Tarımsal Biyoteknolojinin Sosyal ve Ahlaki Yansımaları - - - - - - - - - - - -
BYT5018 Biyomalzemeler - - - - - - - - - - - -
BYT5019 Moleküler Bitki Hücre Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5020 Enzimoloji - - - - - - - - - - - -
BYT5021 Bitki Genetik Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
BYT5022 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik - - - - - - - - - - - -
BYT5023 Fermentasyon Teknolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5024 Biyoreaktörler - - - - - - - - - - - -
BYT5025 Ağır Metallerin Mikroorganizmalarla Giderimi - - - - - - - - - - - -
BYT5026 Protein Biyokimyası - - - - - - - - - - - -
BYT5027 Moleküler Mikrobiyal Sistematik - - - - - - - - - - - -
BYT5028 Membran Teknolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5029 Bitki Moleküler Genetiği - - - - - - - - - - - -
BYT5030 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler - - - - - - - - - - - -
BYT5031 Enzim Teknolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5032 Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
BYT5033 Bitkisel Üretimde İnvitro Teknikler - - - - - - - - - - - -
BYT5034 Biyoenerji Teknolojileri ve Biyokömür - - - - - - - - - - - -
BYT5035 Biyolojik Çeşitlilik ve Biyoteknoloji - - - - - - - - - - - -
BYT5036 Bakteriyal Enzimler - - - - - - - - - - - -
BYT5037 Bitki Muhafaza Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
BYT5038 Genel Bitki Islahı - - - - - - - - - - - -
BYT5039 Tıbbi Biyoteknoloji - - - - - - - - - - - -
BYT5040 Bitkilerde Primer ve Sekonder Metabolitler - - - - - - - - - - - -
BYT5043 Sportif Performans ve Genetik - - - - - - - - - - - -
BYT5044 Bitki Islahında Moleküler Genetik - - - - - - - - - - - -
BYT5045 Genel Toksikoloji - - - - - - - - - - - -
BYT5046 Tarımsal Biyoteknoloji Deneme Tekniği - - - - - - - - - - - -
BYT5047 Bitki-Su-Atmosfer İlişkileri - - - - - - - - - - - -
BYT5048 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5049 İleri Tıbbi Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - -
BYT5050 Biyomühendislik Uygulamaları İçin İleri Seviye Malzeme Seçimi - - - - - - - - - - - -
BYT5051 Biyomalzeme Karakterizasyon Teknikleri ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
BYT5052 Gıda Mikrobiyolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5053 Gıda Biyoteknolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5054 Gıda Biyokimyası - - - - - - - - - - - -
BYT5055 Biyomalzemelerin Yapı, Özellik ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
BYT5056 Implant Biyomalzeme Üretim Teknikleri ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
BYT5057 Sekonder Metabolit Biyokimyası - - - - - - - - - - - -
BYT5058 Bitkilerde Antioksidatif Savunma Sistemleri - - - - - - - - - - - -
BYT5059 Biyoteknoloji Yöntemleri ile Cevher Zenginleştirme - - - - - - - - - - - -
BYT5060 Fitoremediasyon - - - - - - - - - - - -
BYT5061 Biyolojik Mücadele - - - - - - - - - - - -
BYT5062 Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - -
BYT5063 Biyobozunur Nanokompozitler - - - - - - - - - - - -
BYT5064 Zararlı Maden Artıkları ve Arıtma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
BYT5065 Biyoteknoloji Uygulamalarında Termal Özellikler ve Termal Analizler - - - - - - - - - - - -
BYT5066 Bitkilerde Stres Fizyolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5067 Moleküler Viroloji - - - - - - - - - - - -
BYT5068 Asma Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5069 Kanser Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
BYT5070 Doğal Ürünler Biyokimyası - - - - - - - - - - - -
BYT5071 Bitki Biyokimyası - - - - - - - - - - - -
BYT5072 Enzim İmmobilizasyonu - - - - - - - - - - - -
BYT5073 Temel Biyokimya - - - - - - - - - - - -
BYT5074 Herbisit Fizyolojisi - - - - - - - - - - - -
BYT5075 Doğal Ürünlerin Enkapsülasyonu - - - - - - - - - - - -
BYT5900 Seminer - - - - - - - - - - - -
BYT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Biyoteknoloji ve ilgili alanlardaki lisans yeterliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve istatistik metotları ile analiz ederek yorumlar. 0
Disiplinler arası etkileşimler kurar ve farklı alanlardan gelen bilgileri değerlendirerek kullanır 0
Alanındaki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak karşılaşılan sorunları çözümler 0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar 0
Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek kendini geliştirir 0
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ilgili alanlardaki gruplara aktarır 0
Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve gerektiğinde geliştirmek ya da değiştirmek üzere harekete geçer 0
Bir yabancı dili kullanma becerisi ile bilimsel bir ortamda sözlü ve/veya yazılı iletişim kurar 0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanır 0
Alanı ile ilgili verilerin işlenmesi ve aktarılması aşamasında bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerleri gözetir. 0
Alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirerek elde edilen sonuçları değerlendirir 0
Biyoteknoloji alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirir 0