ÇOCUK GELİŞİMİ ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bölümümüz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine 30/04/2015 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h matrisi uyarınca çocuk gelişimi programı açılmıştır. İlk açıldığında 40 normal öğretim, 40 ikini öğretim olmak üzere toplam 80 öğrenci alımı yapılırken 2018-2019 eğitim öğretim yılında 70 normal öğretim 70 ikinci öğretim olmak üzere program bünyesinde 140 öğrenci alınmıştır.
Birim Bölüm Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Hatice Ecem GEZER , Öğr. Gör. Musa TURKAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 76 (Sosyal Hizmetler )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Çocuk Gelişimi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Çocuk Gelişimi Programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere ara eleman yetiştirmektir.
Hedef
Alanında en verimli öğretim kadrosunu oluşturmak, Ülkede, SHMYO tercihi yapacak öğrencilerden en iyilerini okulumuza kazandırmak ve başarı ile mezun olmalarını sağlamak, Personeline, kurumsal anlamda kalite yönetimini benimsetmek,, Araştırma yapma potansiyelini harekete geçirmek.