EN
  • Anasayfa
  • ÇOCUK GELİŞİMİ ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bölümümüz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine 30/04/2015 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h matrisi uyarınca çocuk gelişimi programı açılmıştır. İlk açıldığında 40 normal öğretim, 40 ikini öğretim olmak üzere toplam 80 öğrenci alımı yapılırken 2018-2019 eğitim öğretim yılında 70 normal öğretim 70 ikinci öğretim olmak üzere program bünyesinde 140 öğrenci alınmıştır.
Birim Bölüm Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Selin İKİZ Dr. Öğr. Üyesi Merve KESKİN
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sinem TUNÇER
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Hatice Ecem GEZER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 76 (Sosyal Hizmetler )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Çocuk Gelişimi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Bologna Sorumlusu Hatice Ecem GEZER
İntibak Not Girişi Sorumlusu Esra AYEŞ ASLAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Hatice Ecem GEZER
Ders Program Girişi Selin İKİZ
Ders Program Girişi Zeynep APAYDIN DEMİRCİ
Amaç
Hedef