• Anasayfa
  • ÇOCUK GELİŞİMİ ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - -
CGP101 Çocuk Gelişimi I - - - - - - - - - - - - -
CGP103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım - - - - - - - - - - - - -
CGP105 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş - - - - - - - - - - - - -
CGP107 Temel Matematik - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
CGP109 Çocuk ve Çevre - - - - - - - - - - - - -
CGP113 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık - - - - - - - - - - - - -
CGP117 Çocuk ve Drama - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - -
CGP102 Çocuk Gelişimi II - - - - - - - - - - - - -
CGP106 Çocuk Edebiyatı ve Medya - - - - - - - - - - - - -
CGP108 Çocuk ve Oyun - - - - - - - - - - - - -
CGP118 Psikolojiye Giriş - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
CGP112 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - -
CGP114 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - -
CGP116 Çocuk Beslenmesi - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
CGP201 Aile Eğitimi - - - - - - - - - - - - -
CGP203 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı - - - - - - - - - - - - -
CGP205 Çocuk ve Müzik - - - - - - - - - - - - -
CGP207 Çocuk ve Resim - - - - - - - - - - - - -
CGP209 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi I - - - - - - - - - - - - -
CGP217 Okul Öncesi Uygulamaları I - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
CGP219 İşaret Dili - - - - - - - - - - - - -
CGP221 Erken Okuryazarlık - - - - - - - - - - - - -
CGP225 Satranç - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
CGP202 Çocuk ve Hukuk - - - - - - - - - - - - -
CGP206 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi II - - - - - - - - - - - - -
CGP208 Öğretim Yöntem ve Teknikleri - - - - - - - - - - - - -
CGP212 Özel Eğitimde Uygulama - - - - - - - - - - - - -
CGP216 Okul Öncesi Uygulamaları II - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
CGP218 Okul Öncesi Fen ve Matematik Eğitimi - - - - - - - - - - - - -
CGP220 Sınıf Yönetimi - - - - - - - - - - - - -
CGP224 Çocuk İhmal ve İstismarı - - - - - - - - - - - - -
CGP226 İletişim - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek yeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, gerek kurum içi gerekse de kurum dışı yaptıkları stajlar ile sahada çalışmaya hazır olacaklardır. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk psikolojisi ve ruh sağlığının temel konularına vakıf olacaklardır. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, öğrenme ve öğretme tekniklerini ders programları dahilinde öğrenmiş olacaklardır. 0
: Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuklar ile iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerine de eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocukların sanatsal yeterliliklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır. 0
: Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında temel bilgi sahibi olacaklardır. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, aldıkları ilk yardım dersi ile günlük hayatta karşılaşabilecekleri hayatı tehdit eden acil durumlarda, olaya müdahale edebilme bilgi ve becerisini kazanacaklardır. 0
: Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocukları bireysel ve grup olarak nasıl eğlendirebileceklerini, sergilenen rollere nasıl hazırlanacaklarını, çocuklarla nasıl iletişime geçecekleri ile ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olacaklardır. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişimi ile ilgili özgün ürün, proje ve etkinlikler geliştirebilme, bu çalışmaları yönetebilme ve süreci izleyip değerlendirebilme yetisine sahip olacaklardır. 0
Bu programdan mezun olan öğrenciler, kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olacaklardır. 0