• Anasayfa
  • Çocuk Gelişimi ( Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır.
2 Bu programdan mezun olan öğrenciler, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek yeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır.
3 Bu programdan mezun olan öğrenciler, gerek kurum içi gerekse de kurum dışı yaptıkları stajlar ile sahada çalışmaya hazır olacaklardır.
4 Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk psikolojisi ve ruh sağlığının temel konularına vakıf olacaklardır.
5 Bu programdan mezun olan öğrenciler, öğrenme ve öğretme tekniklerini ders programları dahilinde öğrenmiş olacaklardır.
6 : Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuklar ile iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır.
7 Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerine de eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir.
8 Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocukların sanatsal yeterliliklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır.
9 : Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında temel bilgi sahibi olacaklardır.
10 Bu programdan mezun olan öğrenciler, aldıkları ilk yardım dersi ile günlük hayatta karşılaşabilecekleri hayatı tehdit eden acil durumlarda, olaya müdahale edebilme bilgi ve becerisini kazanacaklardır.
11 : Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocukları bireysel ve grup olarak nasıl eğlendirebileceklerini, sergilenen rollere nasıl hazırlanacaklarını, çocuklarla nasıl iletişime geçecekleri ile ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
12 Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişimi ile ilgili özgün ürün, proje ve etkinlikler geliştirebilme, bu çalışmaları yönetebilme ve süreci izleyip değerlendirebilme yetisine sahip olacaklardır.
13 Bu programdan mezun olan öğrenciler, kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olacaklardır.